University of Oulu

Parestesia oirediagnoosina neurologian poliklinikalla

Saved in:
Author: Korkeaniemi, Ilpo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402261137
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Korkeaniemi, 2014
Publish Date: 2014-03-03
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ansakorpi, Hanna
Reviewer: Ansakorpi, Hanna
Krüger, Johanna
Description:
Parestesiat ovat ryhmä tuntohäiriöitä. Ne voidaan määritellä subjektiivisiksi ihotuntemuksiksi (esim. puutuminen ja tikustelu), jotka aistitaan spontaanisti ilman stimulaatiota. Parestesiat ovat yleisiä oireita potilaiden keskuudessa ja usein myös syy erikoissairaanhoidon lähetteeseen. Niiden taustalla voivat olla vakavat keskushermosto- tai ääreishermostoperäiset syyt, mutta usein selvää syytä oireiden taustalta ei saada selville. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, löytyykö neurologian poliklinikalle parestesia-diagnooseilla tulleista lähetepotilaista tietoja, jotka auttaisivat tulevaisuudessa kohdentamaan jatkotutkimuksia oikeaan suuntaan. Lisäksi selvitettiin kuinka monen lähetepotilaan oireiden taustalta löytyi neurologinen sairaus. Tutkielma suoritettiin retrospektiivisesti valitsemalla vuoden 2011 Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) neurologian poliklinikkaan tulleista lähetteistä 100 perättäistä parestesia-diagnoosilla tullutta lähetepotilasta. Näiden potilaiden lähetetiedot sekä tieto mahdollisista jatkotutkimuksista neurologian poliklinikalla kerättiin elektronisista lähetteistä ja ESKO-potilastietojärjestelmästä. Tulokset viittasivat siihen, että kyseisten potilaiden joukosta löytyivät hyvin välitöntä ja kiireellistä hoitoa vaativat sairaudet. Epäselvemmillä oireilla tulleiden potilaiden hoitoketjuissa oli kuitenkin usein hiottavaa. Erikoissairaanhoidossa potilaille päädyttiin usein tekemään jatkotutkimuksia. Etenkin pään kuvantamistutkimukset olivat yleisiä suhteessa löydöksiin. Neurologian poliklinikalle tulleissa lähetteissä oli usein puutteita niin statuksen kuin esitietojenkin osalta. Pääosa näistä lähetteistä tuli perusterveydenhuollosta, joten hoitoketjun tehostamisen tulisi tähdätä ensisijaisesti sen alkupäähän eli terveyskeskuksiin. Tämä johtaisi turhien lähetteiden vähenemiseen ja tätä kautta myös erikoissairaanhoidossa tehdyt jatkotutkimukset vähentyisivät ja kohdentuisivat oikeille potilasryhmille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilpo Korkeaniemi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.