University of Oulu

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus

Saved in:
Author: Vierto, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.1 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402271142
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Vierto, 2014
Publish Date: 2014-03-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sipola, Sakari
Moisio, Sami
Reviewer: Sipola, Sakari
Moisio, Sami
Description:
Tämän pro gradu -tutkimuksen taustalla on Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos BusinessOulun toimeksianto, jonka tarkoituksena on selvittää vuonna 2010 toimintansa aloittaneen Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellisiä vaikutuksia. Oulun Yritystakomo Oy on BusinessOulun rahoittama avoin yrityshautomo, jonka tehtävänä on ollut luoda ICT-alan rakennemuutoksesta kärsivälle Oulun seudulle uutta yritystoimintaa hyödyntämällä alueella olevaa osaamista. Tutkimuksessa Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellistä vaikuttavuutta tarkastellaan yrityslähtöisen tutkimusnäkökulman kautta. Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan tukemana syntyneitä yrityksiä ja niiden liiketoiminnan kehitystä sekä nykytilaa analysoimalla pyritään tutkimaan suoria taloudellisia vaikutuksia. Nämä suorat aluekehitykselliset vaikutukset vaikuttavat kuntatalouden kehitykseen henkilö- ja yritysverotuksen kautta. Suorien vaikutusten lisäksi yritystoiminnalla on keskeinen merkitys alueiden sosiaalisen hyvinvoinnin synnyttäjänä. Näitä yritystoiminnan aikaansaamia epäsuoria aluekehityksellisiä hyötyjä tutkimuksessa selvitetään Oulun Yritystakomo Oy:n toimintaan osallistuneiden yrittäjien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Tutkimus on luonteeltaan yhdistelmätutkimus, jossa on käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan tukemana syntyneille yrityksille suunnattu sähköinen lomaketutkimus sekä kahden Takomo-yrittäjän teemahaastattelut. Tutkimuksen kirjallisuusosassa luodaan katsaus Oulun seudun tieto- ja viestintäalan kehitykseen ja muutokseen. Lisäksi kirjallisuusosan yhteydessä perehdytään Oulun Yritystakomo Oy:n toimintaan, sekä osoitetaan Oulun Yritystakomo Oy:n asema osana BusinessOulun yrityspalveluverkostoa. Tutkimuksessa Oulun Yritystakomo Oy:n toiminta ja sen tarkoitus liitetään osaksi maailmanlaajuista tuotanto- ja aluerakenteen muutosta. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään laajasti yritystoiminnan merkitykseen alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta, sekä tarkastellaan julkisen hallinnon harjoittamaa yritystoiminnan tukemista osana alue- ja elinkeinopolitiikkaa. Kirjallisuusosan lopuksi tutkimuksessa esitellään tutkimuksen aiheen kannalta keskeiset kasvuyrityksen ja yrityshautomon käsitteet. Tutkimuksen tulokset osoittavat Oulun Yritystakomo Oy:n onnistuneen omassa toiminnassaan. Tuloksissa suorat aluekehitykselliset vaikutukset näkyvät menestyvinä ja kasvavina uusina yrityksinä, jotka ovat luoneet Oulun seudulle sen taloudellisen menestyksen kannalta tärkeitä uusia työpaikkoja. Epäsuorat aluekehitykselliset vaikutukset korostuvat toiminnan monina sosiaalisina hyötyinä. Oulun Yritystakomo Oy on kuitenkin vain yksi julkisen hallinnon aluekehityksellisistä työkaluista ja se tarvitsee rinnalleen myös muita toimijoita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Vierto, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.