University of Oulu

Todistaminen ja heuristiikat

Saved in:
Author: Haapakoski, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403041144
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Haapakoski, 2014
Publish Date: 2014-03-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Reviewer: Hästö, Peter
Järvenpää, Maarit
Description:
Pro gradu Todistaminen ja heuristiikat käsittelee George Polyan matemaattisen ongelmanratkaisuun esittelemien heuristiikkojen ja matemaattisen todistamisen yhtymäkohtia. Tutkielma käy läpi laajan aineiston, johon kuuluvat esimerkiksi kaikki Internetissä julkaistut artikkelit julkaisuista Educational Studies in Mathematics Education, Journal for Research in Mathematics Education ja Journal for Mathematics Teacher’s Education. Aluksi tutkielma esittelee matemaattista todistamista, todistamisen kehittymistä ja sen käyttöä opetuksessa sekä Polyan esittelemiä heuristiikkoja ja niiden käyttöä matematiikan opetuksessa. Tämän jälkeen tutkielma käy läpi yksittäisten heuristiikkojen esiintymistä todistamisen opettamisessa pyrkien vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten heuristiikkaa on käytetty opetuksessa? Mitä hyötyjä ja haittoja heuristiikan käytöstä on ollut? Miten heuristiikan käyttöä matemaattisessa todistuksessa voisi kehittää? Tutkielma käsittelee samoja kysymyksiä myös aineistosta löytyville heuristiikkojen osakokonaisuuksille. Lopuksi pro gradu -tutkielma arvioi Polyan heuristiikkojen vaikutuksia kokonaisuudessaan ja esittää kehitysideoita niin opetuksen kuin tutkimuksenkin kehittämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Haapakoski, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.