University of Oulu

Luovuus matematiikan opetuksessa

Saved in:
Author: Leskinen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403041147
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leskinen, 2014
Publish Date: 2014-03-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenpää, Maarit
Reviewer: Hästö, Peter
Järvenpää, Maarit
Description:
Tutkielma käsittelee luovuuden merkitystä matematiikan opetuksessa. Ensin luovuus määritellään sekä yleisesti että matemaattisesti. Sen jälkeen tutkitaan sen merkitystä opetuksen eri osa-alueilla. Tarkoituksena on tukea luovuuden lisäämistä matematiikan opetuksessa käymällä läpi sen teoriataustaa sekä antamalla konkreettisia tuntiesimerkkejä luovuutta sisältävistä oppitunneista. Aihetta lähestyttiin tutkimusartikkeleiden ja aiheesta kirjoitettujen kirjojen kautta. Kyseessä on siis kirjallisuuskatsaus. Tärkeimpiä lähteitä ovat mm. Boldenin, Harrieksen ja Newtonin artikkeli Pre-Service primary teachers’ conceptions of creativity in mathematics (2009), McGregorin teos Developing thinking, developing learning: A guide to thinking skills in Education (2007) sekä Shrikin artikkeli Working like real mathematicians: developing prospective teachers’ awareness of mathematical creativity through generating new concepts (2010). Tutkielmassa ilmenee, että oppilaiden matemaattinen kokonaiskuva paranee ja monipuolistuu, kun opetuksessa käytetään myös luovia lähestymistapoja. Opettajalla ja hänen mielipiteellään luovasta opetuksesta on tähän vaikutusta. Erityisesti avoimilla tehtävillä ja ongelman asettelu -tehtävillä voidaan vaikuttaa oppilaan matemaattisen luovuuden kehittymiseen. Tutkielman viimeisessä luvussa näistä tehtävätyypeistä on joitakin esimerkkejä. Tutkielmassa päädytään siihen, että matematiikan opetukseen tulee sisällyttää enemmän luovaa opetusta perinteisen opetuksen rinnalle. Tätä voidaan toteuttaa käyttämällä edellä mainittuja tehtävätyyppejä ja tutkivaa oppimista. Lisäksi opettajankoulutuksessa tulee vaikuttaa tulevien opettajien käsityksiin luovuudesta matematiikassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Leskinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.