University of Oulu

Siirtohinnoitteludokumentaatio

Saved in:
Author: Nieminen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403131180
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nieminen, 2014
Publish Date: 2014-03-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, mitkä ovat siirtohinnoitteludokumentaation sisältövaatimukset ja miten EU:n käytännesäännöt ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeet vaikuttavat siirtohinnoitteludokumentaatioon Suomessa ja maailmalla. Tutkimuksen lähteinä on käytetty pääosin siirtohinnoitteluun liittyvää kotimaista kirjallisuutta. Aiheita on tarkoitus tutkia kansainvälisestä ja kotimaisesta näkökulmasta. Tutkimus tehdään perehtymällä siirtohinnoitteludokumentaatiota koskeviin lakipykäliin ja säännöksiin. Siirtohinnoitteludokumentaatio on varsin ajankohtainen aihe, sillä monet maat ovat viime vuosina laatineet säännökset siirtohinnoitteludokumentaatiolle. Siirtohinnoitteludokumentaatio on avainasemassa siirtohinnoittelun seurannassa. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimukset ovat yleistyneet maailmalla ja entistä useammissa maissa on alettu kiinnittää huomiota siirtohinnoitteludokumentaatiota koskeviin säännöksiin. Siirtohinnoittelua koskevat lait ja säännökset ovat kansallisia, mutta niitä tulee tarkastella globaalina ilmiönä, sillä maakohtaisesti niissä voi olla huomattavia eroja. Yleensä siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat säännökset eri maissa pohjautuvat OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin tai EU:n käytännesääntöihin. Useat maat ovat laatineet siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön paikallisesta näkökulmasta, joten se ei ole aina optimaalinen kansainvälisille konserneille. OECD ja EU:n siirtohinnoittelufoorumi ovat pyrkineet yhtenäistämään siirtohinnoitteludokumentaatiosäännöksiä. Tosin siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset eivät ole vielä riittävän yhtenäisiä kattaakseen yritysten ja veroviranomaisten tarpeet. Suomen siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat säännökset on määritelty 14 a-14 c §:ssä. Kuten monissa muissa maissa, myös Suomessa siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset pohjautuvat OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin ja EU:n käytännesääntöihin. Suomen veroviranomaiset hyväksyvät EU TPD:n mukaisen siirtohinnoitteludokumentaation.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Nieminen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.