University of Oulu

Päämääränä matkailijan rajaton Pohjoiskalotti : Pohjoiskalotti-komitea matkailun kehittäjänä vuosina 1967–1995

Saved in:
Author: Kauppinen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 144
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403131188
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kauppinen, 2014
Publish Date: 2014-03-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Enbuske, Matti
Reviewer: Salo, Matti
Enbuske, Matti
Description:
Pro gradu -tutkielmani aihe on Pohjoiskalotti-komitean tekemä työ matkailun edistämiseksi Pohjoiskalotin alueella vuosina 1967–1995. Keskityn työssäni komitean alaiseen matkailutoimintaan, jota vertaan Pohjoismaiden matkailun kehitykseen sekä muuhun matkailun edistämistyöhön Lapin läänissä. Lähteinäni ovat Pohjoiskalotin neuvoston säilynyt asiakirja-aineisto Oulun maakunta-arkistossa ja Pohjoiskalotti-komitean tiedotuslehti Pohjoiskalotti-Uutiset. Saadakseni kokonaiskuvan matkailun kehittämisestä Lapissa, käytän lähteenäni myös Lapin matkailun markkinointimateriaalia sekä kehittämissuunnitelmia, joita vertailen komitean tekemään matkailutyöhön. Tutkimuksessani hyödynnän niin kvalitatiivisia että kvantitatiivia tutkimusmenetelmiä sekä vertailua. Tämän tutkimuksen perusteella matkailun merkitys niin alueen elinkeinoelämässä että Pohjoiskalotti-komitean kokonaistoiminnassa voimistui tutkimusajanjaksolla. Matkailusta tuli jopa aluekehityksen väline Pohjoiskalotilla. Komitea perusti matkailualalle alaisuuteensa kaksi pysyvää matkailutoimielintä, joista ensimmäinen, matkailutyöryhmä, toimi vuosina 1977–1987 ja jälkimmäinen, matkailuneuvosto, vuosina 1987–1997. Pohjoiskalotti-komitea teki läheistä yhteistyötä alueen läänien kanssa, minkä seurauksena niiden matkailun kehittämissuunnitelmat sekä -kohteet olivat suurilta osin yhteneväisiä komitean vastaaviin. Komitean tekemä matkailutyö keskittyi vahvasti erilaisiin markkinointikampanjoihin ja matkailujulkaisuihin. Matkakohteena Pohjoiskalotti pysyi pääosin muuttumattomana 1960–1990-luvuilla, ja sen tärkeimpinä matkailun vetovoimatekijöitä olivat Pohjoiskalotti-komitean mielestä luonto ja kulttuuri. Yhteiskunnalliset ja kansainväliset muutokset kuitenkin vaikuttivat Pohjoiskalotin matkailun kehittämiseen tutkimusajanjaksona. Alueen matkailu kansainvälistyi 1990-luvulle tultaessa ja sen matkailumarkkinoinnin kohdealueeksi profiloitui yhä vahvemmin Eurooppa. Tämän seurauksena komitea pyrki yhdistämään matkailutoimintaansa niin Euroopan ja Venäjän kanssa. Lopulta Pohjoiskalotti-komitean matkailutyö integroitui Euroopan unionin matkailuohjelmiin komitean jäädessä lähinnä hankkeiden toteuttamisen alueelliseksi valvojaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Kauppinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.