University of Oulu

”Ettei tarttis koko ajan istua” : tapaustutkimus pitkien oppituntien liikunnallistamisesta Lintulammen koulussa

Saved in:
Author: Saarni, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403141200
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saarni, 2014
Publish Date: 2014-03-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia pitkien oppituntien liikunnallistamista. Tutkimus on osa Virpiniemen liikuntaopiston kanssa tehtävää työelämän projektia. Tutkimuksen aineisto kerättiin lukuvuoden 2012–2013 aikana ja kohderyhmänä olivat Lintulammen koulun kaksi 4.luokkaa (n=38). Käytetyt aineistonkeruumenetelmät olivat havainnointi ja videointi, lasten ja opettajien haastattelut sekä lasten tuottamat fyysisen aktiivisuuden aikajanapäiväkirjat. Pääongelmat, joihin tutkimuksessa etsittiin vastauksia, olivat: Millainen on lasten fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana?, Miten pitkän oppitunnin rakenne tulee järjestää, jotta liikunta oppitunnilla mahdollistuisi?., Miten oppilaat ovat kokeneet liikuntaneuvojat ja liikuntaa lisäävät välineet luokissaan? ja Miten oppilaat kokevat osallistumisensa luokkatilassa? Tutkimuksen aikana pitkillä 90 minuutin oppitunneilla kokeiltiin liikuntanurkkaa, jumppapalloja tuolien sijaan sekä erilaisia liikuntavälipaloja. Fyysisen aktiivisuuden aikajanapäiväkirjat täytettiin tutkimuksen alussa sekä aivan sen lopussa. Lapset saivat osallistua oppituntien liikunnallistammiseen. Tutkimuksessa ilmeni, että lasten koulupäivän aikainen liikunta lisääntyi lukuvuoden 2012–2013 aikana. Tärkeintä oli kuitenkin se, että istumisen laatu muuttui eli istumisjaksot lyhenivät. Opettajat kokivat, että käytetyt liikunnallistammiskeinot olivat hyvä lisä heidän omaan työhönsä. Liikuntaneuvojat rikastivat tavallisia oppitunteja kehittämällä erilaisia jumppaohjeita muun muassa liikuntanurkkausta ja jumppapalloja varten. Oppilaat kokivat, että varsinkin pimeänä aikana liikuntavälipalat auttoivat jaksamisessa. Tutkimus ei tuonut tiettyä kaavaa, jolla pitkät oppitunnit olisi paras järjestää, vaan opettajan tulee oma luokkansa ja omat toimintatapansa tuntien rakentaa itselleen sopivin malli. Tässä tutkimuksessa käytetyt liikunnallistammiskeinot ovat yksinkertaiset, joten ne on helppo ottaa sellaisinaan tai itse sovellettuna käyttöön päivittäiseen koulutyöhön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Saarni, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.