University of Oulu

Kirjastot ja kirjastonhoitajat lasten kuvakirjoissa

Saved in:
Author: Kaakinen, Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404031232
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kaakinen, 2014
Publish Date: 2014-04-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suominen, Vesa
Description:
Tämän pro gradu -työn aiheena on kirjastojen ja kirjastonhoitajien kuvaaminen lasten kuvakirjoissa. Tutkimuksen kohteena ovat sellaiset lasten kuvakirjat, joissa on esitetty joko kirjasto, kirjaston henkilökuntaa tai molemmat. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta on tehty esimerkiksi elokuvista, romaaneista sekä sarjakuvista. Kuvakirjallisuudesta sen sijaan ei ole aiemmin tutkittu kovin laajasti kirjastojen ja kirjastonhoitajien representaatioita, joten tutkimus on sen vuoksi tarpeellinen. Tutkimusaineiston muodostaa yhteensä 28 kuvakirjaa, jotka ovat ilmestyneet vuosien 1989 ja 2012 välillä. Tutkimusmenetelmänä käytetään Peircen pragmaattisen semiotiikan sekä sisällönanalyysin yhdistelmää, jotka soveltuvat hyvin kuvakirjojen tutkimiseen. Tutkimuksessa ovat mukana sekä kirjastoihin sijoittuvat kuvitukset että kuvakirjan tekstimateriaali, koska ne täydentävät toisiaan ja niiden erottaminen aiheuttaisi aineiston kapenemisen. Tutkimuksen 28 kuvakirjassa esiteltiin yhteensä 29 erilaista kirjastoa sekä yksi kirjastoauto. Kirjaston tunnistaa kirjastoksi sekä tekstin että kuvituksen kautta, jossa kirjaston tunnistamista helpottavat paitsi erilaiset kyltit, myös paikan ikoninen visuaalinen ilme, joka muistuttaa kirjastoa. Kuvakirjoissa esille tulevat kirjastot ovat kaikki julkisia kirjastoja. Ulkopuolelta kuvattuna kirjastot jakautuvat kahteen tyyppiin. Toinen on katutasossa sijaitseva, moderni kirjasto ja toinen koristeellisempi, erilaisia portaikkoja ja pylväitä sisältävä kirjasto. Sisätiloista on kuvattu perinteisten täysien kirjahyllyrivien lisäksi myös erilaisia muita tiloja, kuten satutunneille varattuja alueita, lasten osastoja sekä lukualueita. Tässä tutkimusaineistossa kirjastossa työskentelevistä henkilöistä enemmistö on naisia, joista suurin osa on kuvattu kirjastonhoitajan työhön. Kirjasto on myös paikka, jossa sekä lainataan että palautetaan kirjoja, mutta myös opiskellaan, vietetään aikaa tai osallistutaan erilaisiin tapahtumiin. Tutkimusaineisto on melko pieni otos kaikista kuvakirjoista, joissa kirjastoja tai kirjaston henkilökuntaa esiintyy, joten saadut tutkimustulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muihin kirjastoaiheisiin kuvakirjoihin. Jatkotutkimuksessa aineistoa voisi laajentaa koskemaan myös varhaisempaa materiaalia, jolloin nähtäisiin mahdollinen kehitys kirjastojen kuvissa, henkilökunnassa sekä heidän työtehtävissään. Myös tutkimuksen kohdistaminen lasten helppolukuisien kirjojen välittämään kirjastokuvaan voisi olla mielenkiintoista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maarit Kaakinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.