University of Oulu

The New York Times Paavo Nurmen Pohjois-Amerikan kilpailukiertueiden kuvaajana 1924–1929

Saved in:
Author: Peltoniemi, Ossi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404031237
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Peltoniemi, 2014
Publish Date: 2014-04-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Reviewer: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Description:
Pro graduni käsittelee The New York Times -sanomalehteä Paavo Nurmen Pohjois-Amerikan kilpailukiertueiden kuvaajana 1924–1929. Tutkielmassani tarkastelen minkälainen kuva Nurmesta annettiin sanomalehdessä. Mitkä olivat ne tekijät, jotka loivat tietynlaisen kuvan Nurmesta ja miksi? Lisäksi selvitän tutkielmassa annetun kuvan muutoksia. Tutkielman päälähteenä toimivat The New York Times -sanomalehden vuosikerrat 1924–1929. The New York Times oli 1920-luvun merkittävimpiä sanomalehtiä Yhdysvalloissa. Sanomalehden valintaan työn päälähteeksi vaikuttivat kilpailujen suuri määrä New Yorkin metropolialueella sekä Nurmen asuminen kaupungissa kilpailukiertueiden ajan. Tutkimuksessa käytän historiallisen kuvatutkimuksen metodeja, joiden lisäksi myös kvantitatiivista metodia. Ensimmäiselle kilpailukiertueelle 1924–1925 The New York Times rakensi kuvaa yli-inhimillisestä juoksijasta, joka voitti kaikki kilpailut helposti. Uutisointi oli kilpailukiertueen ajan säännöllistä. Kuvan muodostumiseen vaikuttivat Nurmen voitot ja suuret määrät rikottuja ennätyksiä. Nurmen poikkeava käyttäytyminen kasvatti hänen mainettaan ja kiinnosti amerikkalaisia. The New York Timesin uutisointi ei kuitenkaan aina vastannut todellisuutta, vaan lehti sortui usein liioitteluun ja vääriin päätelmiin. Tähän vaikuttivat suuresti Nurmen luonne ja kielitaito. Suomalainen ei ollut aktiivinen antamaan haastatteluja, eikä hänen englannin kielen taitonsa ollut hyvää. Kuva Nurmesta alkoi kuitenkin muuttua inhimillisempään suuntaan vauhdin hiljennettyä. Nurmi sai kilpailukiertueen aikana myös negatiivista julkisuutta. Kilpailujen kulukorvauksiin liittyvät epäselvyydet tuotiin esille Nurmea syyllistämättä, joten kuva suomalaisesta pysyi positiivisena. Toisen kilpailukiertueen (1928–1929) alkaessa The New York Times alkoi herätellä neljän vuoden takaista mielikuvaa Paavo Nurmesta. Nopeasti ensimmäisten kilpailujen jälkeen kuva suomalaisesta alkoi muuttua. Suomalaisen rinnalle nostettiin muitakin juoksijoita. Uutisointi oli kuitenkin vilkasta, vaikka juoksuvauhti olikin hiljentynyt. The New York Timesin peruslinja Nurmen uutisoinnissa oli positiivista tulosten heikentymisestä huolimatta. Kaikki toimittajat eivät kuitenkaan olleet samalla linjalla, vaan osa heistä alkoi kuvata suomalaista yhä kriittisemmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi Peltoniemi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.