University of Oulu

Dynaamisesti konfiguroitavan sensorisolmun perusratkaisu REST-arkkitehtuurilla

Saved in:
Author: Puhakka, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404081249
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Puhakka, 2014
Publish Date: 2014-04-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Silven, Olli
Reviewer: Silven, Olli
Hannuksela, Jari
Description:
Sensoriverkot koostuvat yleensä useista sulautetuista laitteista (sensorisolmuista). Tyypillinen sensorisolmu koostuu pienestä mikroprosessorista, lähetin-vastaanottimesta (radiosta), sensoreista sekä lähtökohtaisesti paristoilla toimivasta virransyötöstä. 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) ja IPv6 (Internet Protocol version 6) ovat kiihdyttäneet langattomien sensoriverkkojen ja älykkäiden laitteiden integraatiota Internetiin. Samaan aikaan CoAP (Constrained Application Protocol) on mahdollistanut resurssirajoitteisille laitteille RESTful-web-palvelut (Representational State Transfer). Internet protokollien (Internet Protocol, IP) käyttö on myös perusedellytys esineiden ja asioiden Internetin (Internet of Things, IoT) näkemykselle, minkä tulevaisuudessa voitaisiin Internetiin yhdistää lähestulkoon mitä vain. Tässä työssä käydään läpi erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden teknologiasuuntauksista. Esitellään vähävirtaisille ja vähäresurssisille langattomille sensoriverkoille soveltuvia verkon yli toteutettavia dynaamiseen konfiguraatioon keskittyviä ratkaisuja. Sekä pohditaan missä RESTful-arkkitehtuuria on järkevä hyödyntää. Työssä esitellään perusratkaisu dynaamiselle konfiguraatiolle langattomassa sensorisolmussa, ja käydään toteutus sekä testaus vaihe vaiheelta läpi.
see all

Sensor networks usually consists variety of embedded devices (sensor nodes). Typical sensor node consists a small microprocessor, transceiver (radio), sensors and an energy source (battery). 6LoWPAN and IPv6 have accelerated the integration between the Internet and wireless sensor networks of smart objects. At the same time CoAP has made it possible for constrained devices to use RESTful web applications. The use of IP is also a prerequisite for the realization of IoT, which suggests that in the future we could connect almost anything to the Internet. In this thesis we go through different kinds of perspectives of future technologies. Present dynamically re-configurable methods for low power and constrained wireless sensor networks. And will take a look where it is smart to use RESTful architecture. This thesis also includes basic solution for re-configurable wireless sensor node using REST architecture. And step by step we go through implementation and testing.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Puhakka, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.