University of Oulu

Kempeleen rautatieaseman saavutettavuus vuonna 2016

Saved in:
Author: Heikkinen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404091250
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkinen, 2014
Publish Date: 2014-04-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Keiski, Riitta
Reviewer: Keiski, Riitta
Hentilä, Helka-Liisa
Verronen, Vesa
Description:
Diplomityö käsittelee Kempeleen tällä hetkellä suljetun, vuonna 2016 uudelleen avattavan rautatieaseman saavutettavuuden kehittämistä vastaamaan eri liikkumismuotojen tarpeita. Työssä on analysoitu rautatieaseman nykytilaa paikan päällä tehtyjen havaintojen avulla. Analyysissa on keskitytty tutkimaan aseman fyysistä saavutettavuutta kävelyn ja polkupyöräilyn, joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen näkökulmasta. Työssä annetaan myös esityksiä siitä minkälaisia asemapalveluja metsittyneen ja käytöstä poistetun asemaympäristöön tulisi järjestää. Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin internetissä toteutettu verkkokysely, joka oli avoinna 9.–20.10.2013. Kyselyssä oli 21 kysymystä, jotka koskivat asemaympäristön ja sen saavutettavuuden kehittämistä sekä nykyisiä liikkumistottumuksia. Kyselyn oli myös tarkoitus toimia osana Kempeleen aseman uudelleen avauksen markkinointia. Kyselyä markkinoitiin paikallislehdissä, ja se keräsi yhteensä 322 vastausta Kempeleestä ja sen ympäryskunnista. Nykytilan analysoimisen ja verkkokyselyn pohjalta on tehty päätelmiä rautatieaseman käyttäjämääristä sekä siitä kuinka asemaympäristöä tulisi kehittää. Diplomityössä on esitetty käytännön toimenpiteitä aseman kehittämiseksi. Työ antaa kuvan siitä, minkälainen käyttäjäpotentiaali Kempeleen juna-asemalla voi olla ja minkälaiset varusteet ja infrastruktuuriset parannustoimenpiteet auttaisivat hyödyntämään Kempeleen kuntakeskuksen tuntumassa olevaa asemaa mahdollisimman tehokkaasti. Johtopäätöksenä todetaan, että Kempeleen asemalla on suuri potentiaali tulevaisuudessa, koska Oulun asema on tällä hetkellä saavutettavuutensa puolesta huonossa tilassa. Oulun asemalle menee heikosti joukkoliikennettä ja siellä on hyvin puutteelliset olosuhteet polkupyörien ja henkilöautojen säilytykselle. Kempeleen asema voi hyvän suunnittelun vuoksi muodostua keskeiseksi liikennöintipaikaksi Kempeleen ja sen seutukuntien asukkaille tulevaisuudessa.
see all

This master’s thesis deals with the accessibility development of the railway station of Kempele that is going to be reopened in 2016 to meet the needs of different modes of transportation. At first this study deals with the analysis of the current state of the railway station. The analysis has focused on examining the role of accessibility by walking and cycling, public transport and car traffic. The work also gives proposals to what type of services should be organized in the railway station environment. In this work the research was carried out using an internet web-based survey which was open to public between October 9–20, 2013. The survey consisted of 21 questions concerning the role of the environment, accessibility and people’s current travel behavior. The survey also markets the status of the reopening of the railway station of Kempele. The survey was marketed via the local press, and it collected total of 322 answers from Kempele and its surrounding municipalities. The study drew conclusions from the railway station customers and how the environment of the railway station should be developed. The goal was to develop practical measures. The study provides a picture of what kind of potential the railway station could have. In addition, the survey collected answers what kind of equipment and infrastructural measures will help to take advantage of the position as effectively as possible. In conclusion, it was found that the railway station of Kempele has a great potential for the future. At present the nearest railway station in Oulu is not well accessible. The railway station of Oulu is to some extent connected to the public transportation including bicycles and cars but the parking conditions are inadequate. At the railway station of Kempele a good design can help the station to develop to a major public transport location in the future.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Heikkinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.