University of Oulu

Arvo ohjelmistotuotteiden valmistamisessa, hinnoittelussa ja myymisessä kuluttajille suunnatuilla markkinoilla

Saved in:
Author: Haataja, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404091252
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Haataja, 2014
Publish Date: 2014-04-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Warsta, Juhani
Reviewer: Kinnula, Marianne
Warsta, Juhani
Description:
Arvo on taloustieteen keskeisimpiä käsitteitä. Yrityksen arvon luominen asiakkaille puolestaan on menestyvän liiketoiminnan elinehto. Arvo on myös tämän ohjelmistoliiketoimintaan liittyvän pro gradu -tutkielman keskiössä. Yrityksien on tärkeää tiedostaa, mitkä ohjelmistotuotteen ominaisuudet tuottavat arvoa asiakkaille, jotta ohjelmistotuotteelle voidaan antaa sopiva hinta. Tällöin ohjelmistotuotetta voidaan markkinoida myös tehokkaasti. Tässä tutkielmassa on tarkasteltu arvon ilmenemistä kuluttajamarkkinoilla toimivien ohjelmistoyritysten valmistamien ohjelmistotuotteiden valmistamisessa, hinnoittelussa ja myymisessä. Tutkielmassa käsitellään erilaisia tapoja luoda asiakkaille arvoa. Lisäksi tutkielmassa on käsitelty hinnoittelua yleisestä ja ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta. Tutkielman menetelmäsuuntaus on kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto kerättiin haastattelemalla viiden kuluttajamarkkinoilla toimivan oululaisen ohjelmistoyritysten hinnoittelusta vastaavia henkilöitä. Haastattelujen perusteella havaittiin, että suorittaakseen asiakkaan kokemaan arvoon perustuvaa hinnoittelua yrityksen tarvitsee hallita myös arvoa tuottavien ominaisuuksien lisääminen tuotteeseensa. Teorian ja käytännön perusteella havaittiin, että kuluttajamarkkinoilla on vaikea ottaa huomioon asiakkaiden ohjelmistotuotteelle kokemaa arvoa ja markkinoida asiakkaille ohjelmistotuotetta, joka ei tuota asiakkaille mitattavissa olevaa arvoa. Tutkimuksen keskeisimmäksi tulokseksi ja tärkeimmäksi kontribuutioksi muodostui ”Ohjelmistotuotteiden arvoperusteisen valmistamisen, hinnoittelun ja myymisen malli kuluttajamarkkinoille”, jota ohjelmistoyritykset voivat käyttää edellä mainittujen toimintojen tehokkaaseen suorittamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Haataja, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.