University of Oulu

Etäpuheterapiaa vai puhuvia päitä? : lasten äännevirheiden videovälitteinen arviointi- ja kuntoutuskokeilu

Saved in:
Author: Stam, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 29.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404101259
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Stam, 2014
Publish Date: 2014-04-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Yliherva, Tuula
Reviewer: Ukkola, Soile
Yliherva, Tuula
Description:
Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia havaintoja voidaan tehdä alle kouluikäisten lasten äännevirheiden videovälitteisestä puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä millaisia erityispiirteitä videovälitteiseen etäpuheterapiaan liittyy. Lisäksi kartoitettiin tutkimukseen osallistuneiden lasten, heidän perheidensä ja muun henkilökunnan kokemuksia etäkuntoutuksesta. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Videovälitteisen arvioinnin ja kuntoutuksen havainnointi ja etäpuheterapian erityispiirteiden keruu toteutettiin etäkuntoutusjaksojen aikana osallistuvan observoinnin keinoin. Lasten, heidän perheidensä sekä avustavan ja hallinnollisen henkilökunnan kokemuksia kartoitettiin kyselytutkimusten avulla. Tutkimukseen osallistui kolme alle esikouluikäistä poikaa (Lapsi A, B ja C), joilla oli yksi tai useampi äännevirhe (/r/, /s/ ja/tai vokaalivirheitä). Kuntoutusta tarjottiin videovälitteisesti etälaitteiden avulla Oulusta lapsen kotikuntaan. 16 kerran etäkuntoutusjakson aikana lasten äännevirheet arvioitiin videovälitteisesti NOT-S, Bus Story ja SAMA-ERI -testeillä. Lapsella oli jokaisella etäpuheterapiakerralla vieressään aikuinen avustaja (vanhempi, päiväkodin tai koulun avustaja). Lapsi A oppi etäkuntoutusjakson aikana tuottamaan /r/:n täryn sekä /r/-äänteen apuäänteenä toimivan /d/-äänteen sanan keskellä. Lapsi B oppi erottamaan etuvokaalit /y/, /ö/ ja /ä/ takaisista vokaaliäänteistä /u/, /o/ ja /a/, ja tuottamaan äänteet normin mukaisesti spontaanissa puheessa. Lisäksi hän oppi tuottamaan /r/:n täryn ja /d/-ääneen sanan alussa. Lapsi C tuotti /s/-äänteen /t/-apuäänteen kanssa, mutta /r/-äänteen täryä ei etäjakson aikana saatu aikaan. Etäpuheterapian erityispiirteet puheterapeutin osalta liittyivät suurelta osin taktiilisen aspektin puuttumiseen terapeutin ja asiakkaan välillä. Tämän vuoksi kuntoutusmateriaali tuli suunnitella etukäteen videovälitteisessä ympäristössä toimivaksi. Kyselytutkimuksessa havaittiin, että vaikka vanhemmat suhtautuivat ennen etäkuntoutusjakson alkamista epäileväisesti videovälitteistä puheterapiaa kohtaan oli perheiden antaman kokonaisarvosanan keskiarvo 4,0 (Likertin asteikolla 1–5, 1=huono, 5=erinomainen). Avustaneiden henkilöiden kokonaisarvosana etäkuntoutusjaksosta oli 5,0 ja hallinnollisen henkilön 4,0. Kaikki perheet osallistuisivat uudelleen etäkuntoutusjaksolle ja suosittelisivat videovälitteistä puheterapiaa myös muille. Tämän tutkimuksen tulokset olivat yhdensuuntaisia muiden aihepiirin tutkimusten kanssa, vaikka pienen aineiston koon vuoksi tulokset olivat suuntaa antavia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Stam, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.