University of Oulu

TNF-α:n, IL-1β:n ja Candida-altistuksen vaikutus ihmisen β-defensiinituotantoon suun limakalvon keratinosyytti- ja kielisyöpäsolulinjoissa

Saved in:
Author: Raudasoja, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404231285
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Raudasoja, 2014
Publish Date: 2014-04-23
Thesis type: Other thesis
Tutor: Salo, Tuula
Reviewer: Salo, Tuula
Pirilä, Emma
Description:
Ihmisen β-defensiinit (hBD) ovat epiteelisoluissa tuotettavia lyhyitä peptidejä, joilla on todettu olevan antimikrobiaalista aktiivisuutta bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan. β-defensiini-1:stä (hBD-1) tuotetaan epiteelisoluissa jatkuvasti, kun taas hBD-2 ja hBD-3 β-defensiinien ekspressio lisääntyy tulehdustiloissa. Useiden eri sytokiinien vaikutuksia β-defensiinituotantoon on tutkittu terveiden henkilöiden ien- tai suulakikudosnäytteistä eristetyissä keratinosyyttisoluviljelmissä. Nyt tehdyn tutkielman tarkoituksena oli testata tuumorinekroositekijä α:n (TNF-α), interleukiini-1β:n (IL-1β) ja Candida-altistuksen aikaansaamia vaikutuksia β-defensiini-1:n, -2:n ja -3:n pitoisuuksiin ikenen keratinosyyttisoluviljelmässä (HMK) sekä kielen levyepiteelikarsinoomasoluviljelmässä (HSC-3). Käytettävät tutkimusmenetelmät olivat soluviljely, RNA:n eristys, kaksi erilaista polymeraasiketjureaktiota ja elektroforeettinen erottelu. Lisäksi β-defensiini-2:sta tutkittiin entsyymivälitteisellä immunosorbenttimäärityksellä (ELISA). Analysointien jälkeen saatiin tulokseksi, että β-defensiini-1:n mRNA-tuotanto ei juurikaan muuttunut induktoreiden vaikutuksesta huolimatta. Sen sijaan β-defensiini-2:lla mRNA-määrä nousi selvästi sekä TNF-α:n että IL-1β:n läsnäollessa molemmissa solulinjoissa, muutos oli jopa lähes seitsenkertainen. Candida-altistuskokeessa ei saatu riittävästi hBD-2:ta analysoinnin onnistumiseksi. β-defensiini-3:n mRNA-tasossa tapahtui keratinosyyttisoluissa vain hieman muutosta IL-1β:n läsnäollessa, kun taas HSC-3-soluilla TNF-α:n vaikutuksesta ekspressio kasvoi noin kolminkertaiseksi ja IL-1β:kin lisäsi ekspressiota. Yhteenvetona voidaan todeta sekä TNF-α:n että IL-1β:n lisäävän selvästi hBD-2-mRNA:n tuotantoa ikenen keratinosyytti- ja kielen levyepiteelikarsinoomasoluviljelmissä ja TNF-α:n lisäävän hBD-3-mRNA:n tuotantoa kielen levyepiteelikarsinoomasolulinjassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Raudasoja, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.