University of Oulu

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus pienyrittäjän näkökulmasta

Saved in:
Author: Lohi, Liina-Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404241286
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-R. Lohi, 2014
Publish Date: 2014-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten rakennusalan käännetty arvonlisäverotus toimii käytännössä ja millaisia vaikutuksia käännetyllä arvonlisäverotuksella on ollut rakennusalalla toimivien yritysten toimintaan. Tutkielmassa perehdytään erityisesti millaisia vaikutuksia käännetyllä arvonlisäverotuksella on ollut rakennusalalla toimivan pienyrittäjän asemaan ja harmaaseen talouteen. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään yleisesti Suomen arvonlisäverojärjestelmää, rakennustoimialaa ja rakennusalan harmaata taloutta. Teoriaosuudessa käydään läpi myös rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisäverotuksen tavoitteet, pääpiirteet ja sen vaikutuksia elinkeinonharjoittajan asiakirjoihin, kirjanpitoon, kassavirtaan ja valtion verokertymään. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti vaikutuksiin, joita uudella lailla on rakennusalan pienyrittäjään, mikä näkyy teoriaosuudessa vähäistä liiketoimintaa ja erityisesti verohuojennuksia käsittelevässä luvussa. Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen vaikutusta rakennusalalla toimivan pienyrittäjän alarajahuojennukseen ja kokonaistuloon. Tutkimuksessa havainnoidaan vaikutusta kuvaamalla kuvitteellisen pienyrittäjän alarajahuojennusta ja kokonaistuloa lakimuutoksesta edeltävänä aikana ja muutoksen jälkeen. Tutkimuksen viimeisessä de lege ferenda pääkappaleessa esitetään perusteluja lain muuttamisen tarpeellisuudelle niin että rakennusalan pienyrittäjä olisi samassa asemassa muihin pienyrityksiin verrattuna ja pohditaan onko lain muuttamiselle riittäviä perusteluja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liina-Reetta Lohi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.