University of Oulu

Osakeyhtiön yritysjärjestelyt verotuksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Vuontisjärvi, Jouni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404241294
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vuontisjärvi, 2014
Publish Date: 2014-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa selkeä kuva yritysjärjestelyjen verokohtelusta ja siihen liittyvistä kriteereistä. Toisena tavoitteena on selvittää mahdolliset yritysjärjestelyihin liittyvät veroansat, epäjohdonmukaisuudet ja toisaalta verosuunnittelumahdollisuudet. Kolmantena tavoitteena on eri yritysjärjestelytoimenpiteiden keskinäisten verotuksellisten erojen selvittäminen. Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa on deskriptiivinen tutkimus. Deskriptiivistä tutkimusta kutsutaan myös kuvailevaksi tai toteavaksi tutkimukseksi. Deskriptiivinen lähestymistapa pyrkii kokoamaan tietoa tutkimusaiheesta kuvailemalla ja selittämällä sitä muuttamatta sisältöä. Vaikka tarkoituksena on koota faktaa, deskriptiivinen tutkimus sisältää myös jonkin verran analyysia. Osakeyhtiöiden yritysjärjestelyt tulee suorittaa OYL:n mukaisesti. Lisäksi yritysjärjestelyt halutaan lähes aina toteuttaa EVL 52a–f §:n mukaisesti, jolloin hankintameno ja -aika siirtyvät vastikeosakkeille ja välittömältä luovutus- tai myyntivoiton verotukselta vältytään. Yritysjärjestelyn toteuttaminen EVL:n mukaisesti ei yleensä tuota vaikeuksia. EVL ei ole kuitenkaan täysin tyhjentävä ja oikeuskäytännön puuttumisesta johtuen useat keskeiset kysymykset ovat edelleen epäselviä. EVL 52a–f §:n mukaisen verokohtelun kannalta keskeisiä ongelmia aiheuttavat liiketoimintakokonaisuuden määrittely ja vaatimus toiminnan jatkamisesta osittaisjakautumisen ja liiketoimintasiirron yhteydessä. 10 %:n rahavastikkeen enimmäismäärän määrittely koskee liiketoimintasiirtoa lukuun ottamatta kaikkia järjestelyjä. Myös osakkaiden vanhojen omistussuhteiden tulisi säilyä järjestelyn jälkeen ennallaan, jolloin erilajisten osakkeiden erilainen vaihtosuhde voi aiheuttaa riskin. Vähentämättömät tappiot menetetään omistajanvaihdoksissa myös yritysjärjestelyjen yhteydessä. Eri yritysjärjestelytoimissa tappiot voivat käyttäytyä eri tavoin. Kombinaatiosulautuminen näyttäisi olevan erityisen käyttökelpoinen tapa yhdistää käyttämättömiä tappioita omaavia yhtiötä. Varainsiirtoverotukseen sisältyy suoranaisia veroansoja. Vastaanottavan yhtiön tulisi antaa vastikkeena vain uusia emittoituja osakkeita, sillä lain sanamuodon mukaan vanhat osakkeet ovat varainsiirtoveronalaisia. Liiketoimintasiirrossa varainsiirtoverovelvollisuus syntyy, jos siirto tehdään toimivaan yhtiöön, vaikka uuteen yhtiöön tehty siirto on varainsiirtoverosta vapaa. Oikeuskirjallisuus ei näe näille säännöksille mitään perustetta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jouni Vuontisjärvi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.