University of Oulu

Salaria via usque ad lapidem XVIII : a reconstruction of the ancient road line between Porta Collina and the 18th milestone of the road

Saved in:
Author: Hyppönen, Panu-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404241310
Language: English
Published: Oulu : P.-P. Hyppönen, 2014
Publish Date: 2014-04-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jarva, Eero
Reviewer: Sironen, Timo
Paavola, Kirsti
Description:
The main purpose of this thesis is to reconstruct the alignment of the ancient Via Salaria on the first 18 miles between the road’s starting point, Porta Collina in Rome, and the 18th milestone, which have both been found in situ. The main material for the research are the archaeological data related to the road context and the satellite images, in which the ancient road line is discernible from the surrounding terrain. At the same time this thesis is a methodological experiment as well as a proof of how usable the easily accessible satellite images in the platform of Google Earth are when studying ancient roads. On the first miles of the road the archaeological data is abundant, but it becomes scantier, when leaving the urban area of Rome. In the countryside the satellite images make an invaluable source of information for the research. By combining the data provided by archaeology and satellite images the ancient road line can be reconstructed with remarkable accuracy. This is demonstrated by the congruence of the finding place of the 18th milestone with the estimated position of the aforementioned stone on the road line proposed by this thesis. The congruence also gives support for the standard measure of c. 1478.5 m for the Roman mile.
see all

Tutkielman keskeisimpänä tarkoituksena on rekonstruoida Roomasta koilliseen Adrianmeren rannikolle kulkeneen muinaisen Via Salarian keisariaikainen tielinja tien 18 ensimmäisen roomalaisen mailin osalta. Lähtöpisteenä toimii Porta Collina, tien lähtöpiste Roomassa, ja päätepisteenä keisari Nervan ajalta peräisin oleva tien 18. mailipylväs, jotka molemmat on löydetty alkuperäisiltä sijaintipaikoiltaan. Pääasiallisena tutkimusmateriaalina ovat tiekontekstista kertova arkeologinen todistusaineisto sekä satelliittikuvat, joissa muinainen tielinja on nähtävissä muusta ympäristöstä erottuvana. Samalla tutkielma toimii metodologisena kokeena ja osoituksena siitä, kuinka nykyisin Google Earth -ohjelman kautta jokamiehen saatavilla olevasta satelliittikuvakokoelmasta on huomattavaa apua arkeologialle ja muinaisten tielinjojen tutkimiselle. Tiestä todistavaa arkeologista aineistoa on Rooman kaupunkialueelta löydetty runsaasti, mutta kauemmas maaseudulle mentäessä arkeologisen materiaalin määrä pienenee, kun taas satelliittikuvien tarjoama todistusaineisto nousee merkittävään asemaan. Näiden yhdessä tarjoaman tiedon avulla tielinja on rekonstruoitavissa hämmästyttävän tarkasti. Tästä osoituksena on tielinjarekonstruktion avulla lasketun 18. mailipylvään sijaintipaikan yhteneväisyys kyseisen mailipylvään löytöpaikan kanssa. Tämä puolestaan antaa tukea sille, että roomalaisen mailin mitta Via Salarialla on lähellä standardiksi katsottavaa 1478,5 metrin lukemaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Panu-Pekka Hyppönen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.