University of Oulu

Motivaatio hoiva-avustajakoulutukseen ja -koulutuksessa

Saved in:
Author: Kuittinen, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404301321
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kuittinen, 2014
Publish Date: 2014-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hyvönen, Pirkko
Reviewer: Hyvönen, Pirkko
Järvelä, Sanna
Description:
Hoiva-avustajakoulutus on uusi lyhyt, työttömille, maahanmuuttajille ja alanvaihtajille suunnattu hoitoalan koulutus, jota ollaan vakiinnuttamassa Suomeen. Koulutukseen osallistujien motivaation tunteminen on tarpeen koulutuksen suunnittelun avuksi. Tutkimuksessani selvitin hoiva-avustajakoulutuksen osallistujien opiskelumotivaatioon liittyviä kokemuksia: mitkä tekijät motivoivat koulutuksen aloittamiseen, mitkä kokemukset koettiin motivaatiota vahvistaviksi ja mitkä kokemukset koettiin motivaatiota haastaviksi koulutuksen aikana. Lisäksi selvitin koulutuksen koettuja hyötyjä. Tutkimusaineisto koostui kuuden hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneen henkilön haastatteluista, jotka analysoin laadullisella sisällönanalyysillä. Koulutukseen hakeutumisen motivaationaaliset tavoitteet liittyivät pääosin sisäiseen kiinnostukseen ja alaan liittyvän osaamisen hankkimiseen, ja vähemmässä määrin työllistymiseen. Osallistujat kokivat ihmisläheisten arvojen ja taipumusten sekä kyvyn tulla vanhusten kanssa toimeen antavan heille sopivuuden alalle. Motivaatiota koulutuksen aikana haastoi osalla vanhemmista osallistujista aikaisempi vähäinen kokemus tietokoneen käytöstä ja esseiden kirjoittamisesta. Motivaatiota vahvistivat onnistumisen kokemukset erityisesti työssä sekä vahva ympäristön tuki. Koulutuksen tärkeimmiksi hyödyiksi koettiin ammattiin liittyvä osaaminen ja ammatti-identiteetin kehittyminen, sekä koulutuksen toimiminen ponnahduslautana lähihoitajakouluun. Tutkimuksesta on hyötyä hoiva-avustajakoulutuksen edelleen kehittämisessä. Tutkimus antaa positiivisen signaalin oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle hoiva-avustajakoulutukselle. Se osoittaa, että hoiva-avustajakoulutuksen osallistujien motivaationaaliset tavoitteet liittyvät vahvasti sisäiseen kiinnostukseen ja auttamishaluun ja ovat siten samankaltaisia kuin hoiva-alalla. Koulutuksen lyhyys ja taso antaa sopivan lähitavoitteen, joka vahvistaa itseluottamusta ja valmistaa seuraavaan koulutukseen. Hoiva-avustajakoulutuksen käyneet kokivat oppineensa koulutuksesta, mutta se miten koulutus vaikuttaa hoitoapulaisena toimivan työn laatuun, olisi vielä selvittämisen arvoinen asia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Helmi Kuittinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.