University of Oulu

Ultrasound analysis of the flow-mediated dilation of human arteries

Saved in:
Author: Karvonen, Tuukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404301328
Language: English
Published: Oulu : T. Karvonen, 2014
Publish Date: 2014-05-05
Physical Description: 49 p.
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Seppänen, Tapio
Reviewer: Seppänen, Tapio
Kortelainen, Jukka
Description:
The topic of this work was to realize a software-based approach for semiauto- matic analysis of flow-mediated dilation (FMD) from ultrasound B-mode image sequences. The work is a continuation of a previous software project, in which B-mode ultrasound image and blood flow / ECG signal extraction, as well as the capability for manual analysis, was made possible. On this base, functionality for the semiautomatic assessment of FMD was built. The result was a software that could be used for the aforementioned analysis. To validate this, functional testing was done. In addition, measurements of FMD were carried out using the software. These measurements were compared against those made by hand, as well as those received from another, commercially avail- able software.
see all

Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa veren virtauksen säätelemän verisuonen laa- jenemisen (FMD) analysoimiseen tarkoitettu sovellustyökalu. Sovelluksen tuli ot- taa syötteenä duplex-ultraääni-mittausdataa, ja antaa puoliautomaattisen analy- soinnin jälkeen tuloksena FMD-prosentti. Työ tehtiin lisäkomponenttina aiemmin valmistetulle sovellukselle, joka mahdollisti edellämainitun manuaalisen analyy- sin. Tuloksena saatiin sovellus, joka pystyi yllämainittuun analyysiin. Sovelluksen toi- minnallisuus todennettiin erinäisin funktionaalisin testein, sekä tekemällä sillä mittauksia, joita verrattiin sekä käsintehtyihin, että kaupallisen sovelluksen tuot- tamiin mittauksiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuukka Karvonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.