University of Oulu

Varhaisten kielellisten ja kommunikointitaitojen taustatekijät

Saved in:
Author: Latvakoski, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405011333
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Latvakoski, 2014
Publish Date: 2014-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paavola, Leila
Kunnari, Sari
Reviewer: Paavola, Leila
Yliherva, Tuula
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella taustatekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen kielellisiin ja kommunikointitaitoihin 18 kuukauden iässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti lapsen sosioemotionaalisen kehityksen, lapsen kokonaiskehitykseen ja terveyteen liittyvien seikkojen sekä lapsen vanhempiin ja perheeseen liittyvien tekijöiden yhteyttä varhaisiin kielellisiin ja kommunikointitaitoihin. Tutkimukseen osallistui 35 lasta, jotka olivat iältään noin 18 kuukauden ikäisiä. Lasten vanhemmat täyttivät neljä kyselylomaketta, jotka olivat taustatietolomake, BITSEA MCDI ja ESIKKO. Tutkimustulosten perusteella lapsen sosioemotionaalinen kompetenssi, sukupuoli, syömisongelmat, isän ikä ja koulutus, esikoisuus ja sisarusten lukumäärä olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yhteen tai useampaan kielellisen ja kommunikatiivisen tason mittariin. Sen sijaan ongelmat sosioemotionaalisessa kehityksessä, rintaruokinnan kesto, korvatulehdusten määrä, äidin ikä ja koulutus sekä lähisuvun kielelliset pulmat eivät tässä tutkimuksessa olleet yhteydessä varhaisiin kielellisiin ja kommunikointitaitoihin. Tulokset tukivat pääosin aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia, mutta myös jotain ennalta odottamattomia tuloksia nousi esiin. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että lapsen varhaiseen kielelliseen ja kommunikointitaitoihin vaikuttavat hyvin monet eri asiat, joiden yhteisvaikutuksia ei kuitenkaan voitu tarkastella aineiston pienestä otoskoosta johtuen. Varhainen ikäpiste tuo myös omat haasteensa, eikä kaikkien taustatekijöiden vaikutus välttämättä vielä näkynyt 18 kuukauden iässä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Latvakoski, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.