University of Oulu

”Meillä on juuret” : karjalainen identiteetti Karjalainen Kansa -lehden valossa vuosina 1945–1958

Saved in:
Author: Lempinen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405011345
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lempinen, 2014
Publish Date: 2014-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salo, Matti
Satokangas, Reija
Kylli, Ritva
Reviewer: Salo, Matti
Satokangas, Reija
Description:
Tutkimukseni aiheena on ”Meillä on juuret”: Karjalainen identiteetti Karjalainen Kansa lehden valossa vuosina 1945–1958. Karjalainen Kansa on kyseisinä vuosina ilmestynyt lehti, joka oli tarkoitettu jatkosodan seurauksena kotiseutunsa menettäneelle Karjalan siirtoväelle. Tutkimukseni kohteena ja päälähteenä ovat kaikki vuosina 1945–1958 ilmestyneet Karjalainen Kansa -lehdet. Tutkimuksessani selvitän, miten karjalainen identiteetti lehdissä näkyi ja miten sitä tuotiin niissä esille. Systemaattisesti etenevän tutkimukseni menetelmät ovat kvalitatiivisia. Tutkin tarkasti Karjalaisessa Kansassa olleita asioita ja luokittelin niitä asiakokonaisuuksien mukaan. Samalla pohdin, miten asiat liittyvät karjalaiseen identiteettiin. Tärkeää taustatietoa työhöni olen saanut Karjalaa tai karjalaisuutta käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimukseni kannalta keskeisimpiä teoksia on ollut PIRKKO SALLINEN-GIMPL:N vuonna 1994 ilmestynyt tutkimus Siirtokarjalainen identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen. Identiteettianalyyseissäni olen käyttänyt Sallinen-Gimpl:n tekemää identiteettijaottelua ryhmä-, etniseen- ja kulttuuri-identiteettiin. Tutkimukseni perusteella Karjalaisesta Kansasta oli havaittavissa ryhmäidentiteettiä esimerkiksi tilanteissa, joissa Karjalainen Kansa ajoi karjalaisen viljelijäväestön etuja, jotta se saisi itselleen mahdollisimman hyvän maatilan. Ryhmäidentiteettiä oli muutoinkin näkyvissä kaikissa karjalaisten edunvalvontaan liittyneissä asioissa. Etnistä identiteettiä ilmeni Karjalaisessa Kansassa etenkin kieleen ja uskontoon liittyvissä kysymyksissä. Lehdessä puolustettiin voimakkaasti karjalaisen siirtoväen oikeutta asettua ruotsinkielisille alueille, siitäkin huolimatta, että näiden alueiden kielisuhde olisi saattanut muuttua. Samoin lehdessä tuettiin ortodoksisen siirtoväen mahdollisuutta oman uskontonsa harjoittamiseen ja sen esille tuomiseen. Karjalaisen Kansan kulttuuri-identiteetti näkyi erityisesti 1950-luvun lehdissä, jolloin lehdissä ilmaistiin huolta karjalaisuuden säilymisestä. Näissä tilanteissa lehdissä kehotettiin siirtoväkeä pysymään rohkeasti karjalaisena ja vaalimaan erilaisia karjalaisia tapoja ja perinteitä, jotta heidän karjalaisuutensa tulisi Kanta-Suomessa esille. Karjalainen Kansa oli karjalaista identiteettiä täynnä ja identiteetti näkyi sekä ryhmä-, etnisellä- että kulttuuritasolla. Se halusi taistella sen puolesta eri tavoin, kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Lempinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.