University of Oulu

Traktorit Lapin läänissä vuosina 1950–1970

Saved in:
Author: Rahkola, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish and Scandinavian History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9 MB)
Pages: 150
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405081366
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rahkola, 2014
Publish Date: 2014-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Reviewer: Salo, Matti
Enbuske, Matti
Description:
Pro gradu -tutkielman aihe on traktorit Lapin läänissä vuosina 1950–1970. Tutkin traktorien määrällistä ja laadullista muutosta, koska traktorit kuvaavat yksittäisistä mekaanisista laitteista kaikkein parhaiten maatalouden muutosta. Lapin lääni on myös sijaintinsa ja olosuhteidensa puolesta erikoisaluetta esimerkiksi Etelä- ja Länsi-Suomen peltoviljelyalueeseen verrattuna. Valtaosa maataloustutkimuksesta ei käsittele Lappia juuri lainkaan. Käytännössä tarkastelu tapahtuu erittelemällä toimintaympäristön muutosta, traktorien määrällistä kehitystä sekä traktorien hankintaan ja käyttöön liittyviä teemoja. Aineistona käytän Peräpohjolan maanviljelysseuran julkaisemaa Sarka-lehteä, maataloutta käsittelevää Suomen virallista tilastoa, tilastollisia tiedonantoja 63 -julkaisua, Peräpohjolan maanviljelysseuran ja Lapin Maatalousseuran arkistomateriaalia, traktorimuistokyselyn vastauksia ja Lapin tutkimusseuran työjäsenten kirjoittamaa lähdekirjallisuutta. Kattavan lähdeaineiston avulla aihetta on ollut mahdollista tarkastella useista eri näkökulmista. Lähtökohta Lapin läänin traktorien hankinnalle ja käytölle oli hankalampi kuin muualla Suomessa. Ankaran ilmaston, pitkien etäisyyksien ja pienten peltoalojen lisäksi vuosien 1944–1945 sotatoimet tuhosivat runsaasti teitä ja rakennuksia. Hankalista lähtökohdista huolimatta Lapissa tapahtui tutkimusajanjaksolla suuri muutos, sillä hevostyö vaihtui enenevässä määrin traktorityöksi ja omavaraistalous riippuvuudeksi markkinataloudesta. Myös traktorien työtehtävät vaihtuivat voimakoneen pyörittämisestä sekä kynnöstä ja äestyksestä moniin eri työtehtäviin joko omalla viljelmällä tai mahdollisesti palkkatöissä muille. Traktorit olivat myös yksi osa rationalisointikehitystä, jonka seurauksena yhä pienempi joukko viljelijöitä kykeni tuottamaan yhä suuremman määrän maataloustuotteita. Kahdessa vuosikymmenessä Lapin läänissä tapahtui traktorien osalta kehitystä kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi traktorien lukumäärä kasvoi muutamasta sadasta noin viiteen tuhanteen ja metsätöissä traktoreita käytettiin yksittäisten kokeilujen sijaan traktorisavotoilla. Myös peltoalaan suhteutettuna Lapin läänissä oli enemmän traktoreita kuin maassa keskimäärin. Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen yhteneviä syitä traktorin hankintaan olivat tuotannon tehostaminen, työn helpottaminen ja inhimillisen miellyttävyyden lisääminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Rahkola, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.