University of Oulu

Hammaskuvausten laatu panoraamakuvauksessa

Saved in:
Author: Pietilä, Teija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405141380
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pietilä, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahonen, Sanna-Mari
Reviewer: Kaakinen, Pirjo
Ahonen, Sanna-Mari
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli kuvailla hammaskuvausten laatua panoraamatomografiakuvauksissa. Tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin hyvän kuvan kriteerit toteutuvat otetuissa panoraamatomografiatutkimuksissa. Tarkoitus oli myös selvittää, mitkä olivat suurimmat haasteet laadullisesti hyvän panoraamakuvauksen toteuttamiselle. Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen. Empiirinen aineisto kerättiin erään organisaation sisällä 10 eri paikkakunnalla otetuista panoraamakuvauksista ajallisena otoksena. Tutkimuksen otokseksi tuli 968 panoraamakuvausta. Tutkimusmittarina käytettiin hyvän kuvan kriteerien muodostamaa mittaria. Tutkimustulokset analysoitiin Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Tutkimuksen tulosten mukaan hyvän kuvan kriteerit toteutuvat kohtalaisen hyvin panoraamakuvauksissa. Suurimmat haasteet hyvän panoraamakuvauksen ottamisessa esiintyy kuvausprojektion asettelussa. Suurin haaste potilaan asettelussa on, että ylä- ja alaleuan hampaat erottuvat tarkasti kuvautuvassa kerroksessa. Haasteena kuvausprojektion onnistumisessa on myös, että leukanivelet ovat samalla horisontaalisella tasolla, kova suulaki projisoituu yläleuan hampaiden juurten yläpuolelle ja ylä- ja alaleuan hampaiden juuret ovat tarkasti kuvautuvassa tasossa Hammasröntgenkuvausten määrä EU:n alueella on kolmannes kaikista kuvantamistutkimuksista. Tämän tutkimuksen avulla voidaan parantaa säteilyn lääketieteellistä käyttöä hammaskuvauksissa, optimoida kuvanlaatua, vaikuttaa potilasannoksiin sekä auttaa itsearvioinnin suorittamisessa hammaskuvauksissa tietoa lisäämällä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teija Pietilä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.