University of Oulu

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Saved in:
Author: Salo, Neea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405151384
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Salo, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Lappalainen, Jouni
Halonen, Raija
Description:
Tänä päivänä organisaatiot ovat koko ajan muutosten alla ja niissä tarvitaan keinoja selviytyä muutosten tuomista ylläpitohaasteista. Lait ja asetukset säätävät korkeakoulujen toimintaa ja asettavat paineita muutoksille. Lisäksi valtakunnallisella tasolla kehitetään palveluita korkeakoulujen käyttöön. Korkeakoulujen on pyrittävä vastaamaan lakien ja asetusten vaatimuksiin sekä valtakunnallisten palveluiden tarpeisiin. Kokonaisarkkitehtuuri nähdään usein ratkaisuna muutosten hallintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten kokonaisarkkitehtuuria voitaisiin hyödyntää Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tietovarastointityössä. Korkeakoulujen viranomaistiedonkeruuprosessin muutoksista johtuen korkeakoulujen tuli muuttaa omia tiedonkeruuprosessejaan vastaamaan valtakunnallisia tarpeita. Tutkimuksen ongelmana oli miten VIRTA-hankkeen määrittämien viranomaistiedonkeruiden tarvitsemat tiedot saataisiin siirrettyä Oamkin operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen tietovarantoon kokonaisarkkitehtuurin periaatteita noudattaen. Tutkimuksen ongelmana oli lisäksi se, mikä olisi järkevin tapa toteuttaa tietojensiirto käytännössä. Toisena ongelmana oli se, miten tiedot saataisiin siirrettyä tietovarantoon oikeellisessa muodossa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä tutkimusta, joka perustuu tarkkoihin artifaktan suunnittelu ja arviointi kriteereihin. Tutkimuksen tuloksena saatiin toteutettua kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukaiset viranomaistiedon-keruuprosessin nykytila- ja tavoitetilakuvaukset. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin tietovarasto Oamkin tarpeisiin sekä ETL-työkalut viranomaistiedonkeruussa tarvittavien opiskelijatietojen siirtämiseen Oamkin operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen tietovarantoon. Toteutettuja KA-kuvauksia hyödynnettiin muuttuneen tiedonkeruuprosessin toteuttamisessa. Jatkossa kuvauksia voidaan hyödyntää tietovaraston ylläpidossa ja tiedonkeruiden muutostenhallinnan tukena. Toteutettua tietovarastoa hyödynnettiin viranomaistiedonkeruussa ja sitä voidaan jatkossa laajentaa organisaation johdon tarpeiden mukaan. Tietovarastoa voidaan käyttää johdolle tuotettavien BI-analyysien ja raporttien lähteenä. Tiedonsiirtoja varten toteutettuja ETL-työkaluja voidaan käyttää jatkossakin tiedonkeruussa tarvittavien tietojen siirtämiseen. ETL-työkaluja voidaan hyödyntää lähdejärjestelmien tietojen korjaamisessa ja tiedon laadun parantamisessa. Tutkimuksen tuloksia ei voida kokonaisuudessaan yleistää, mutta toteutettu tiedonkeruuprosessi on hyödynnettävissä muillekin korkeakouluille. KA-kuvauksia voidaan käyttää vain Oamkin tarpeisiin niiden yksityiskohtaisuuden vuoksi. Myös tietovarasto toteutettiin Oamkin tarpeisiin, mutta se on rakenteeltaan korkeakoulujen tietomallin mukainen ja täten hyödynnettävissä myös muille korkeakouluille. Tutkimuksessa toteutetut ETL-työkalut räätälöitiin Asio-opiskelijahallintojärjestelmän pohjalta, joten ETL-työkalut ovat hyödynnettävissä Oamkin lisäksi myös muiden Asio-ammattikorkeakoulujen tarpeisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Neea Salo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.