University of Oulu

Muistellut yhteisöt muuttuvassa maailmassa : muistitietotutkimus Vihannin Lampinsaaren ja Pyhäjärven Ruotasen kaivoskylien yhteisöistä

Saved in:
Author: Jaakola, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405151392
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Jaakola, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tutkielmani aiheena on kaivoskylien muistellut yhteisöt. Käsittelen kahta Outokumpu Oy:n kaivoksen yhteyteen perustamaa kaivosyhdyskuntaa: Vihannin Lampinsaarta ja Pyhäjärven Ruotasta. Outokumpu Oy:n Vihannin kaivos oli toiminnassa vuodet 1954–1992. Ruotasella Outokumpu Oy:n Pyhäsalmen kaivos on ollut toiminnassa vuodesta 1962 alkaen ja sen toiminta jatkuu edelleen, mutta sen omistaja on vaihtunut. Molemmat kaivosyhdyskunnat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla. Kaivoskylät lukeutuvat pienten teollisuusyhdyskuntien joukkoon, joissa yhden teollisuuslaitoksen läheisyyteen on muodostunut yhteisö, joka koostuu teollisuuslaitoksen työntekijöistä ja heidän perheistään. Tyypillisesti tehdasyhdyskunnissa teollisuuslaitoksen omistava yhtiö huolehtii työntekijöiden asumisesta ja muista palveluista ja yhtiö koetaan yhteisöä koossa pitäväksi voimaksi. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten kaivoskyliä ja niiden yhteisöjä muistellaan. Aineistoni muodostuu teemahaastatteluista, joissa olen haastattelut 27 henkilöä. Olen lähestynyt aineistoa Rex Lucasin luoman tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin avulla, joka mahdollistaa haastatteluiden muistelukerronnassa ilmenneiden yhteisöjen läpikäymien muutosten sijoittamisen osaksi tehdasyhdyskuntien tyypillisiä kehitysvaiheita. Läpi tutkielman aineiston käsittelyyn on vaikuttanut narratiivisen muistitietotutkimuksen näkökulma, sillä kiinnostukseni kohdistuu muisteltuun yhteisöön. Etsin muistelukerronnan sisällöstä ja merkityksistä yhdistäviä ja usein toistuvia tekijöitä ja käsittelen niitä narratiivianalyysin avulla. Muisteltu yhteisö näyttäytyi sen varhaisimpina vuosikymmeninä ennen kaikkea Outokumpu Oy:n kaivoskylänä. Kaivoskylien yhteisöjen muistelussa Outokumpu Oy:n moninainen huolenpito työntekijöistään oli yleisin muistelun kohde. Yhteisöistä muisteltiin laajasti myös niissä koettua hierarkiaa, joka ilmeni etenkin toimihenkilöiden ja muiden työntekijöiden välillä. Hierarkiasta huolimatta yhteisöissä oli koettu yhteenkuuluvuuden tunnetta, sillä kaivoskylien koettiin poikenneen kunnan muista kylistä merkittävästi ja muistelukerronnassa havaitsikin me-kaivoskyläläiset ja muut-kuntalaiset välistä jaottelua. Ruotasen muisteltu yhteisö ei näyttäytynyt niin tiiviinä yhteisönä kuin Lampinsaaren yhteisö ja tämä johtui etenkin siitä, että Ruotasella kaivoskyläläiset olivat tiiviimmin yhteydessä muihin kuntalaisiin. Vuosikymmenien kuluessa kaivoskylien yhteisöt olivat kokeneet monenlaisia suuria muutoksia, joista merkittävin muutos oli Outokumpu Oy:n irtaantuminen kaivosyhdyskunnistaan ja Lampinsaaressa myös kaivostoiminnan loppuminen. Muistelluissa yhteisöissä ilmeni muistitietoaineistoille tyypillistä moniäänisyyttä, yksilön ja kollektiivisen muistin punoutumista yhdeksi kokonaisuudeksi, ajan monikerroksisuutta sekä muistelukerronnan elävöittämistä kertomusten avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Jaakola, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.