University of Oulu

Potilaskohtaisen lääkehoidon arvioinnin tukijärjestelmän vaatimusmäärittely

Saved in:
Author: Pätsi, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405151393
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pätsi, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saukkonen, Samuli
Reviewer: Halonen, Raija
Saukkonen, Samuli
Description:
Tutkielmassa selvitetään, millainen vaatimusmäärittely tarvitaan Suomen oloihin soveltuvalle järjestelmälle potilaan lääkityksen tosiaikaista ja ennakoivaa arviointia ja toteuttamista varten. On tärkeää vastata lääkehoidossa vastaantuleviin haasteisiin nopeasti, mieluiten ennakoiden, toteutuneisiin haittoihin ja ongelmiin reagoimisen sijasta. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä järjestelmänkehitystutkimusta ja sen lisäksi systemaattista kirjallisuuskatsausta. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella selvitettiin lääkityksen arviointiin ja toteuttamiseen liittyviä tarpeita ja mahdollisesti tarjolla olevia valmiita ratkaisuja ja tämän pohjalta suunniteltiin toteutettavan tietojärjestelmän vaatimusmäärittely toteutustavasta tai menetelmästä riippumattomalla tavalla. Lääkehoidon järjestelmien kehitystyössä tietotekniikan ja sovellusalan ammattilaisten yhteistyö kokeilevassa, innovatiivisessa ja eri alojen osaamista yhdistävässä, havainnollistavassa kehitysprosessissa mahdollistaa onnistuneet lopputuloksen. Lääkityksen arviointia tehdään monissa yhteyksissä sekä manuaalisesti että automatisoidusti. Sitä voivat tehdä farmasistit ja lääkärit monissa eri yhteyksissä ja ympäristöissä. Saatuja tuloksia tarvitsee myös hoitohenkilökunta. Lääkityksen arviointiin sisältyy lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten löytäminen sekä myös lääkityksen tarpeellisuuden arviointi ja lääkärin osalta myös lääkityksen suunnittelu ja määrääminen. Myös ruokavalio, liikunta ja elintavat on hyödyllistä huomioida lääkityksen arvioinnissa. Sähköisen potilastietojärjestelmän ja lääkemääräyksen sekä uusien apteekkien ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksen myötä on tietokoneavusteinen lääkityksen arviointi asteittain tulossa yhä enemmän käyttöön. Mahdollisuudet tietojärjestelmien hyödyntämiseen lääkehoidon arvioinnissa ovat erinomaiset, kunhan vain aina huolehditaan, että järjestelmä palvelee arviointityötä, eikä itse järjestelmän pyörittämisestä tule itseisarvo.
see all

This study investigates what kind of requirement specification is needed for a system used in Finland to concurrently and prospectively review and provide the medication of a patient. It is vital to respond promptly to challenges encountered in the drug therapy, preferably proactively instead of reacting to realized problems and adverse effects. The main research method used was system development research that belongs to the design science. In addition, systematic literature review is used as a research method. The systematic literature review is used to find out the needs related to drug use evaluation and to provision of pharmacotherapy and also in order to reveal the ripe solutions possibly available. A requirement specification for a system to be implemented was then designed based on these findings. The specification was prepared in an implementation-independent way. A successful outcome is enabled in the development of medication systems by the co operation of the professionals of both the computer science and of the field of application in an experimental, innovative and observing development process that combines the know-how of each domain. Drug utilization reviews are being done in many contexts either manually or computer-aided by pharmacists or by physicians. The results need to be provided also for nursing staff. A drug utilization review includes finding the interactions and side effects of the medication and also evaluating its necessity. The physician is also responsible of planning and prescribing the medication. In addition to these, it is beneficial to consider diet, sport activities and lifestyle in the drug utilization reviews. Electronic health records and electronic prescribing as well as the modern information systems in pharmacies and in health care have developed so that the computer-aided medication review is coming more and more in to practice. The prospects for utilizing the information systems in drug use review are excellent as long as it is always kept in mind that the system should serve the evaluation task. Operating the system must never be a value per se.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Pätsi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.