University of Oulu

Oppilaiden käsityksiä toiminnallisesta ja opettajajohtoisesta ympäristökasvatuksesta

Saved in:
Author: Saloranta, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405161417
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Saloranta, 2014
Publish Date: 2014-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Ympäristökasvatuksella ja teknologiakasvatuksella on yhteneviä piirteitä. Molempiin tärkeänä osana kuuluu muun muassa toiminnallisuus. Lisäksi molemmat sisältyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) aihekokonaisuuksiin. Tässä tutkielmassa perehdyttiin ympäristökasvatusta sisältävään ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” sekä teknologiakasvatuksen ”Ihminen ja teknologia” aihekokonaisuuksiin. Tutkielmassa pyrittiin löytämään mahdollisuus teknologiakasvatuksella eheyttää ympäristökasvatusta. Tutkielman aihetta lähestyttiin tapaustutkimuksen näkökulmasta, koska tutkielmassa testattiin teoriaa. Tutkielmassa kahdelle viidennelle luokalle pidettiin oppitunnit, joiden aiheena olivat tulvat. Toinen luokka (N=27) osallistui opettajajohtoiselle tunnille, joka sisälsi opetustuokion, itsenäistä lukemista ja tehtävien tekoa. Toiselle luokalle (N=25) pidetty toiminnallinen tunti oli tutkielmaa varten kehitelty luontokouluohjelma Tulvat. Luontokouluohjelmassa opetustuokion lisäksi oppilaat rakensivat ryhmissä joen sekä testasivat sitä. Tuntien päätteeksi oppilaat täyttivät kyselylomakkeet, jotka toimivat tutkielman aineistona. Kahden viikon kuluttua oppitunneista oppilaat vastasivat uudelleen samanlaiseen kyselylomakkeeseen. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuinka oppilaat kokivat ympäristökasvatukselle ja teknologiakasvatukselle tyypillisen toiminnallisuuden. Oppilaat kirjoittivat kyselylomakkeeseen kokemuksiaan tunnista, kuten minkä kokivat mukavaksi ja minkä tylsäksi. Opettajajohtoisella tunnilla oppilaiden kokemukset liittyivät yleisesti oppimiseen. Toiminnallisella tunnilla oppilaat sen sijaan osasivat nimetä tarkemmin mukavia ja tylsiä asioita tunnista. Tutkielmassa tarkasteltiin myös, miten toiminnallisuus vaikutti tiedolliseen osaamiseen. Tunnin jälkeen tehdyssä kyselyssä tiedolliset taidot tulviin liittyen oli vastausten perusteella opettajajohtoisen tunnin oppilailla paremmat kuin toiminnallisen tunnin oppilailla. Opettajajohtoisen tunnin oppilaat esimerkiksi käyttivät tarkempia termejä aiheeseen liittyen. Kahden viikon kuluttua tehty uusintakysely osoitti, että toiminnallisen tunnin oppilaat olivat unohtaneet vähemmän oppimaansa. Toiminnallinen oppiminen oli tärkeässä roolissa Tulvat-luontokouluohjelmassa. Luontokouluohjelmalla testattiin kuinka teknologiakasvatus pystyttiin eheyttämään ympäristökasvatukselliseen luontokouluohjelmaan. Luontokouluohjelmassa teknologiakasvatus oli luonnollisena osana ympäristökasvatusta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Saloranta, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.