University of Oulu

Polvinivelen nivelrikon hoito säären valgisoivalla osteotomialla

Saved in:
Author: Holm, Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405201428
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Holm, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ristiniemi, Jukka
Reviewer: Ristiniemi, Jukka
Pakarinen, Harri
Description:
Nivelrikko on yleisin nivelessä todettu sairaus. Sen merkittävin oire on kipu, joka huonontaa toimintakykyä. Polven nivelrikon operatiivisia hoitovaihtoehtoja ovat tekonivelleikkaukset ja osteotomiat. Näistä hoitomuodoista tekonivelleikkaukset ovat selvästi enemmän käytettyjä. Polven nivelrikkoon käytetyissä osteotomiatekniikoissa sääriluu katkaistaan ja käännetään haluttuun asentoon, jolloin kuormitusta saadaan kevennettyä sairaalta nivelpinnalta. Osteotomioita on tehty pitkään, mutta erinäisistä syistä johtuen niiden suosio nivelrikon operatiivisena hoitomuotona on laskenut. Viime vuosikymmenen aikana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet nivelrikon olevan hyvä hoitomuoto tietyssä potilasryhmässä. Alle 60-vuotiaat potilaat, joilla on sääriluun yläosan virheasennosta johtuva polven sisäsyrjän nivelrikko, ovat tutkimuksessamme käytetyn osteotomian ensisijaisia kandidaatteja. Tässä tutkimuksessa perehdyimme radiologisesta näkökulmasta OYS:in erva-alueella leikattuihin ostoetomiapotilaiden tuloksiin. Tutkimusaineisto koostuu 87 potilaasta, joille oli tehty säären yläosan valgisoiva osteotomialeikkaus. Potilaiden alaraajat röntgenkuvattiin ennen ja jälkeen leikkauksen, jonka jälkeen kuien radiologisia parametrejä verrattiin. Kuormitusakselin korjaamisessa onnistuttiin tutkimuksen potilailla kohtalaisen hyvin. Osassa tapauksista virheasennon korjaus jäi vajaaksi ja kolmessa tapauksessa korjaus oli ylimitoitettu. Muutamassa tapauksessa päädyttiin komplikaatioiden takia uusintaleikkaukseen. Polvilumpion laskeutumista suhteessa reisiluuhun todettiin osalla potilaista. Patellan laskeutuminen saattaa olla mahdollista välttää leikkausteknisellä muutoksella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petteri Holm, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.