University of Oulu

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän kehittäminen

Saved in:
Author: Huhtala, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405231466
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Huhtala, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Saraniemi, Saila
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Saraniemi, Saila
Description:
Valtion tutkimus- ja innovaatiopolitiikan linjaamat muutokset ovat pakottaneet julkiset tutkimusorganisaatiot kilpailemaan julkisesta rahoituksesta ja etsimään lisäksi ulkoista rahoitusta vuodesta 2013 alkaen. Tämä vaikuttaa myös tutkimusorganisaatioiden sisällä muodostettujen tutkimusryhmien rahoitukseen ja toimintaan. Rahoituksen saamiseksi julkisen tutkimusorganisaation on kyettävä luomaan suhteita yrityksiin ja muihin rahoitusta myöntäviin tahoihin. Oman osaamisen ja akateemisen prestiisin viestiminen noille tahoille on muodostunut entistä tärkeämmäksi rahoituksen varmistamisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on sekä tutkia tutkimusryhmän markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja haasteita, että muodostaa tutkimusryhmälle sopiva markkinointiviestinnän malli. Malli perustuu havaintojen, haastattelun sekä organisaatio- ja markkinointiviestinnän teorioiden perusteella hankitulle ymmärrykselle tutkimusryhmän rakenteesta, tarkoituksesta, erityispiirteistä ja sille sopivista markkinointiviestinnän keinoista. Tutkimuksen metodina on käytetty laadullista menetelmää ja se on toteutettu yhden tapauksen toimintatutkimuksena. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin haastattelemalla, havainnoimalla ja toimimalla osana Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun markkinoinnin yksikön tutkimusryhmää, jolla on tahtotila kehittää markkinointiviestintäänsä. Tutkimusryhmän markkinointiviestintää saatiin kehitettyä markkinointiviestinnän mallilla. Vaikka kaikkia markkinointiviestinnän tavoitteita ei saavutettu tämän tutkimuksen aikana, markkinointiviestintää on tarkoitus jatkaa mallin mukaisesti myös tutkimuksen jälkeen. Tämän tutkimuksen aikana luotiin myös tutkimusryhmän markkinointiviestinnän opasvihko, jonka tarkoituksena on ohjata tutkimusryhmän jäseniä viikoittaisissa markkinointiviestinnän toimenpiteissä. Tässä tutkimuksessa ilmeni selkeästi markkinointiviestinnän tarpeellisuus, mutta myös sen haasteet yliopistokontekstissa. Julkisen tutkimuksen rahoitusmallien muutoksien vaikutus tutkimusryhmien toimintaan ja jatkumiseen tiedostetaan, mutta vanhoista toimintamalleista pidetään kiinni: markkinointia ei nähdä osana tutkijan työarkea. Markkinointiviestintä saadaan vaatimattomalla vaivannäöllä aloitettua, mutta sen jatkuminen on kiinni toimintatapojen muutoksen onnistumisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Huhtala, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.