University of Oulu

Hyperpintojen geometriaa

Saved in:
Author: Hyväri, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405231482
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyväri, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenpää, Esa
Reviewer: Järvenpää, Esa
Suomala, Ville
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutustutaan differentiaaligeometriaan tutkimalla n-ulotteisten suunnattujen pintojen geometriaa n+1-ulotteisessa avaruudessa. Tällaisia pintoja tarkastellaan säännöllisten funktioiden tasa-arvojoukkoina. Kolmiulotteista kuvaajaa, kuten maanpintaa, voi tutkia tasa-arvokäyrien avulla tasossa. Näin voidaan helpottaa kuvaajan luonnostelua. Kuvaajan hahmottelu neljännessä ulottuvuudessa voi kuitenkin olla mahdotonta, jolloin juuri tasa-arvojoukkojen tutkiminen voi olla paras tapa tutkia funktion käyttäytymistä. Vektorikentillä on tärkeä rooli funktion tasa-arvojoukkojen tutkimisessa. Vektorikenttien analyysi on tärkein ja luonnollisin työkalu differentiaaligeometrian teorian kehittämisessä. Vektorikenttien yhteydessä selviää mitä ovat n+1-ulotteinen vektoriavaruus, pistetulo, funktion tai vektorikentän sileys, gradientti, integraalikäyrä ja olemassaololause. Jokaisessa sileän funktion säännöllisen pisteen p tasa-arvojoukossa on tangenttiavaruus, joka koostuu kaikista tasa-arvojoukon kaikkien pisteen p kautta kulkevien parametrisoitujen käyrien nopeusvektoreista. Esimerkiksi pallon tangenttiavaruus on taso, joka koskettaa pallon pintaa yhdessä pisteessä ja on kohtisuorassa tuohon pisteeseen piirrettyä pallon sädettä vastaan. Pintoja eri avaruuksissa kutsutaan joko tasokäyräksi 2-ulotteisessa avaruudessa tai vain pinnaksi kolmiulotteisessa avaruudessa. Usean ulottuvuuden avaruudessa puhutaan puolestaan hyperpinnoista. Gradientti on hyvä apuväline, kun etsitään pinnoilta ääriarvopisteitä. Tutkielmassa selviää myös mitä ovat pinnan tangentti- ja normaalivektorikentät, rajoittumat, yhtenäisyys, suunnistus ja suunnatut pinnat. Tämän työn yksi keskeisimpiä aiheita on Gaussin kuvaus. Tutkielmassa selviää kuinka Gaussin kuvaus kuvaa avaruuden n+1 pinnan surjektiivisesti yksikköpallolle. Gaussin kuvauksen kuvaa kutsutaankin suunnatun n-pinnan pallokuvaksi. Toisena keskeisenä aiheena ovat geodeesit, jotka ovat lyhimpiä reittejä avaruuden kahden eri pisteen välillä. Esimerkiksi tasossa olevat geodeesit ovat janoja ja pallon pinnalla ne ovat isoympyrän kaaria. Tutkimme myös mitä merkitsevät geodeesin nopeus ja kiihtyvyys. Lopuksi tutustumme vielä yhdensuuntaissiirtoihin. Opimme mm. mikä on kovariantti derivaatta, euklidinen yhdensuuntaisuus ja Levi-Civita-yhdensuuntaisuus. Huomaamme, miten yhdensuuntaissiirto kahden pisteen välillä riippuu käytetystä polusta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Hyväri, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.