University of Oulu

Ilmastovaikutusten arviointi korttelitason suunnitelmassa

Saved in:
Author: Kosunen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 75 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405271511
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kosunen, 2014
Publish Date: 2014-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Nykänen, Kari
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Description:
Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät tavoitteet ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vaikuttavat myös alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi erilaisilla suunnittelijan työtä tukevilla arviointityökaluilla on tämän seurauksena yleistynyt. Arviointityökalujen tuloksena saatavat luokitukset ja arvosanat soveltuvat erityisen hyvin suunnitelmien vaikutusten osoittamiseen esimerkiksi viranomaisille. Diplomityöni tarkoituksena on ollut tutkia tulosten soveltamista suunnittelutyökaluna. Tutkimuskysymystä olen lähestynyt soveltamalla tarjolla olevia arviointityökaluja korttelisuunnitelman arviointiin. Työtapana olen käyttänyt research through design -menetelmää. Näkökulmanani on ollut arviointitulosten hyödyntäminen korttelitason suunnitelman kehittämiseen ilmastovaikutukset paremmin huomioivaksi. Diplomityöni on osa monitieteellistä tutkimushanketta Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: kestävä pohjoinen talvikaupunki (INURDECO). Hanke pohjautuu living lab -kokeiluun Oulun kaupungin Hiukkavaaran kaupunginosassa, jossa on rakenteilla uusi aluekeskus 20 000 asukkaalle. Arvioinnin tuloksista ilmenee, että korttelitason suunnitelman arviointiin sopivat kriteerit ovat erilaiset alue- ja rakennustason suunnitteluun verrattuna. Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutukset muodostuvat suunnittelutasojen välisistä vaikutusketjuista, joiden kokonaisvaltainen arviointi auttaa kehittämään suunnitelmaa ilmastovaikutukset huomioivaksi myös yksittäisellä suunnittelutasolla. Olen hyödyntänyt tuloksia arvioidun korttelisuunnitelman jatkokehittelyyn vahvistamalla ylemmiltä suunnittelutasoilta ohjautuvia positiivisia vaikutuksia ja kompensoimalla negatiivisia vaikutuksia korttelitason suunnitteluratkaisujen avulla. Lisäksi olen suunnittelulla pyrkinyt mahdollistamaan ilmastovaikutusten huomioimisen myös seuraavalla suunnittelutasolla.
see all

Climate change adaptation and mitigation have increased the need of assessing the climatic impacts of urban environment with various assessment tools. The ratings or classifications provided by the tools are often used to visualize the impacts of the urban plan to the authorities. The aim of the master’s thesis has been to investigate how the results can be utilized as a planning tool. The question is approached by using research through design as a method, applying available assessment tools to an urban plan. The aim has been to investigate the assessment results considering the climatic impacts of an urban plan in a city block level. The research is part of a multidisciplinary research project Integrative Urban Development Concept: Case Sustainable Winter City (INURDECO), based on a Living Lab experiment in the City of Oulu, where a new Hiukkavaara neighborhood for 20 000 inhabitants is being constructed. The results of the assessments show that assessment criteria for climatic impacts are different in a city block level compared to regional planning or building design. The climatic impacts of an urban environment are linked between the planning levels. Assessing climatic impacts through the whole planning process of an urban environment helps to develop the plan also in a single level of planning. The results have been utilized as a planning tool by developing the assessed city block level plan further. This has been carried out by strengthening positive impacts and compensating negative impacts inherited from the earlier stages of planning. Positive impacts in the next planning level are enabled by leaving space for innovations in the city block level urban plan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Kosunen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.