University of Oulu

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Saved in:
Author: Hyppönen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405281550
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyppönen, 2014
Publish Date: 2014-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sallanko, Jarmo
Reviewer: Sallanko, Jarmo
Aksela, Kia
Description:
Suomessa vesihuoltoverkostojen kunto heikkenee ja saneeraustarve kasvaa. Saneerauksia ei tehdä kuitenkaan niin paljon kuin tarve vaatisi. Nykyiset käytännöt eivät riitä paikkaamaan saneeraustarpeen ja toteutuneiden saneerausten välistä aukkoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa yhtenä saneerausmallina on noussut esiin aluesaneeraus. Aluesaneerauksessa urakoitsijalle annetaan urakka-alue, jonka urakoitsija saneeraa sopimuksessa määritellyn vaatimustason mukaiseksi. Työn tavoitteena oli luoda hankintamalli vesihuollon aluesaneeraukseen. Hankintamallia varten valittiin hankintamenettely ja kehitettiin aluesaneerausmallin asiakirjoja. Työssä tutkittiin kirjallisuuden avulla muissa maissa käytössä olevia hankintamallien sovelluksia sekä tutustuttiin vierailun avulla Tanskan kahden vesilaitoksen saneerausmalleihin. Hankintamenettelyksi suositeltiin kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa esivalinnan kautta valitaan tarjoajat neuvotteluihin. Mallissa otettiin lähtökohdaksi, että urakoitsija tekee kaikki työsuoritteet ja osa riskeistä siirtyy urakoitsijalle. Urakoitsijalle haluttiin antaa enemmän vapauksia sovittaa työt omaan aikatauluunsa, joten malli on tehty olettaen sopimusajan olevan pidempi kuin perinteisissä saneerausurakoissa. Laadunvarmistus oli yksi työn teemoja, johon haluttiin kiinnittää erityistä huomiota. Hankinnan kaikissa vaiheissa otettiin huomioon laadun varmistus ja todentaminen. Työ on osa Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen -projektia, jonka toteuttajana toimii WSP. Projektissa on mukana kuusi vesilaitosta: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi ja Riihimäen Vesi. Projektissa kehitettyä mallia tarkennetaan esimerkkikohteiden saneerauksen yhteydessä, jolloin asiakirjat viimeistellään. Pilottikohteiden saneerauksen kokemusten tarkastelu ei sisälly tähän työhön. Lisätutkimuksia tarvitaankin pilottikohteiden käyttökokemusten raportointiin ja tarkasteluun.
see all

In Finland water supply networks are deteriorating and the need to renovate them is growing. However renovations are not executed as much as is required. Current practices are not sufficient to fill the gap between the need for renovation and the renovation work that is carried out. In previous studies area based renovation model is one of the renovation models that has come up. In area based renovation the contractor is given an area which is renovated in accordance with standards specified in the contract. The aim of this work was to create a model of the procurement of area based renovation for water network. For the procurement model procurement procedures were selected and procurement documents were developed. Literature studies were carried out to research other countries procurement methods and a visit was made to the Danish waterworks to explore their renovation models. Competitive dialogue was recommended to be the procurement procedure in which the pre-selection is used to select the suppliers for the negotiations. The starting point was that the contractor performs all the work and part of the risks are transferred to the contractor. The contractor was to be given more freedom to fit the work into his schedule so the model assumes the contract period to be longer than in the conventional renovation contracts. Quality assurance was one of the themes of this work which was to be paid special attention. In all stages of procurement the quality assurance and verification were taken into account. The work is part of the development of area based renovation model for water network project carried out by WSP. The project involves six water companies: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi and Riihimäen Vesi. The model developed in the project will be specified when it is used in pilot areas of the water companies. The experiences of the renovation of pilot projects are not included in this work. Further studies are needed to analyze and report the experiences of the model in the pilot areas.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Hyppönen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.