University of Oulu

Erillisnimikkeistöjen yhdistäminen siltojen tietomallinnukseen

Saved in:
Author: Rimpiläinen, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405291588
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Rimpiläinen, 2014
Publish Date: 2014-06-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Malaska, Mikko
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Malaska, Mikko
Description:
Tietomallien käyttöönotto ja perinteisestä paperisesta dokumentoinnista luopuminen vaativat tarkkoja yhteisiä tietomallivaatimuksia. Eri rakenneosanimikkeistöt tulee sisällyttää tietomalliin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää eri käytännön sovellutuksissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää siltojen tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun nimikkeistöä yhdistämällä sillan rakenneosien erillisnimikkeistöt sekä laatia ratkaisu tuottaa siltojen tietomallit avoimessa IFC-muodossa siten, että mallitieto kytkeytyy nimikkeistöön vakioidulla tavalla. Tutkimus suoritettiin tutustumalla siltojen tietomallinnukseen ja Suomessa käytettyihin siltanimikkeistöihin. Tutkimuksen aikana siltasuunnittelussa käytettävät erillisnimikkeistöt yhdistettiin rakenneosittain ja tuotettua taulukkoehdotusta testattiin kahdella aiemmin tuotetuilla siltojen tuotemalleilla. Nimikkeistön lisäys ja tietomallien muokkaus toteutettiin Tekla Structures 20.0 -ohjelmalla. Siltojen tietomallit muunnettiin IFC-muotoon ja testattiin tietojen säilyvyyttä tiedonsiirron aikana. Tutkimuksen tuloksena syntyi nimikkeistötaulukko, joka sisältää sillan keskeisimmät rakenneosat erillisnimikkeistöineen. Tutkimuksessa esitetään myös kuinka nimikkeistöt tulisi tietomalliin sitoa standardisoidulla tavalla ja pohditaan syötettyjen tietojen käytettävyyttä. Nimikkeistöjen lisääminen malliin yhtenäisellä tavalla helpottaa suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja suunnitelmien tarkastusta. Tutkimuksen aikana kootut nimikkeistöt luovat monia uusia mahdollisuuksia niin määrälaskennan, laadunvarmistuksen kuin ylläpidonkin tarpeisiin.
see all

Commissioning of an information modelling and abandonment of a conventional paper documentary requires exact and mutual BIM requirements. Separate nomenclatures of building elements have to be included in an information model so that they could be used in various practical applications. The aim of this study was to develop the nomenclature of information model based bridge design by combining the separate nomenclatures of building elements of a bridge and draw up a solution to produce bridge information models in open IFC format so that the model information is linked with nomenclature in a standard way. The study was conducted by finding out about information modelling of bridges and the nomenclatures used in bridges in Finland. During the study the nomenclatures used in bridge design was integrated and produced proposal were tested with two previously made product model of a bridge. Nomenclature was added and information models were edited by Tekla Stuctures 20.0 program. Bridge information models were converted to IFC format and preservability of information was tested during the data transfer. Nomenclaturetable was created as a result of the study. Table consists of the main building elements of a bridge and their separate nomenclatures. The study also shows how nomenclatures should be linked to model in standard way and discusses usability of added data. Adding nomenclature to a model in a standard way facilitates cooperation between designers and inspections of designs. During the study collected nomenclatures creates many new possibilities for the needs of a quantity surveying, a quality verification and the maintenance.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Rimpiläinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.