University of Oulu

The changing image of war according to the lyrics and imagery used by Iron Maiden

Saved in:
Author: Mäkinen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405291597
Language: English
Published: Oulu : H. Mäkinen, 2014
Publish Date: 2014-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Braidwood, John
Reviewer: Haddington, Pentti
Braidwood, John
Description:
This thesis focuses on the analysis of the songs by the British heavy metal group Iron Maiden which concern the theme of war. This analysis focuses itself on the elements of historicity, nationalism, individuality as well as stylistic choices used in their music and imagological research of their songs, promotional artwork related to war as well as music videos of the relevant songs. The six songs analysed represent each decade of the band’s recording career with two songs of focusing on each decade which are the 1980s, the 1990s and the early 2000s. They are used to exemplify common and changed elements within their music through the band’s career along with comparison to other songs by the band from the same era. The songs chose for analysis are: Aces High, 2 Minutes to Midnight, Afraid to Shoot Strangers, Blood on the World’s Hands, Paschendale [sic] and For the Greater Good of God. The purpose of the analysis is to document and exemplify changes that have happened in the group’s approach to war and the reasons for these changes. This is done to give cultural insight to the band’s approach to conflict, help contribute more specific research into Iron Maiden’s musical catalogue and to provide useful tools for further research on heavy metal music.
see all

Tämä opinnäytetyö keskittyy brittiläisen heavy metal yhtye Iron Maiden:in sodanaiheisten laulujen analysointiin. Analyysi keskittyy historiallisuuteen, nationalismiin, individualismiin sekä tyylillisiin ratkaisuihin heidän musiikissaan. Tämän lisäksi analysoin imagologian periaatteita käyttäen heidän laulujen sodankuvauksia, yhtyeen sota-aiheista mainostaidetta ja aiheeseen liittyvien laulujen musiikkivideoita. Analyysiin valitut kuusi laulua edustavat yhtyeen levytysuran kolmea eri vuosikymmentä, kaksi laulua jokaista vuosikymmentä kohden. Nämä ovat 1980-, 1990- ja varhainen 2000-luku. Niiden tarkoituksena on ilmentää yleisiä ja muuttuneita piirteitä yhtyeen musiikissa, jota myös vertaillaan yhtyeen muuhun tuotantoon samalta ajanjaksolta. Analyysiin valitut laulut ovat: Aces High, 2 Minutes to Midnight, Afraid to Shoot Strangers, Blood on the World’s Hands, Paschendale [sic] and For the Greater Good of God. Tämän analyysin tarkoituksena on osoittaa mitä muutoksia on tapahtunut yhtyeen lähestymistavassa sotaan ja sekä mitkä syyt ovat muutosten taustalla. Tämän tarkoituksena on antaa kulttuurista taustaa yhtyeen lähestymistapoihin, auttaa lisäämään Iron Maiden:in musiikkiin kohdennettua tarkempaa tutkimusta ja antaa hyödyllisiä työkaluja myöhempään heavy metal musiikin tutkimukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Mäkinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.