University of Oulu

Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

Saved in:
Author: Heikkinen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405291613
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heikkinen, 2014
Publish Date: 2014-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Hannuksela, Jari
Description:
Ohjelmistoräätälöinnillä tarkoitetaan ohjelmiston muokkaamista siten, että se vastaa paremmin asiakkaan tarpeita. Ohjelmistoräätälöinnin ja muunkinlaisen tuoteräätälöinnin avulla tuotteilla voidaan päästä uusille tai laajemmille markkinoille, tuotteiden kehityskustannuksia voidaan alentaa sekä asiakastyytyväisyyttä nostaa. Tässä työssä esitellään eräs ohjelmistoräätälöintijärjestelmä ja tähän järjestelmään liittyviä tehokkuusongelmia. Tämän työn tavoitteena on näiden ongelmien ratkaisemiseksi suunnitella, toteuttaa ja testata web-käyttöliittymällä varustettu ohjelmistoräätälöintityökalu. Työn lopputuloksena syntynyt työkalu mahdollistaa ohjelmistoräätälöinnin suorittamisen alusta loppuun asti. Työkalun avulla voidaan muokata tekstejä, valita värejä ja kuvia, määrittää teknisiä tietoja ja ottaa käyttöön tai poistaa ohjelmiston osia, ja sen avulla voidaan kääntää räätälöity tuote valmiiksi ohjelmistoksi asti. Lisäksi työkalu tukee räätälöintiprosessia antamalla palautetta räätälöinnin tilasta sekä näyttää, miltä räätälöity tuote annetuilla tiedoilla näyttäisi. Työssä esitelty työkalu ratkaisee sille esitetyn räätälöintiongelman, ja vastaavanlaista ratkaisumallia on mahdollista käyttää myös muihin ohjelmistoräätälöintijärjestelmiin.
see all

Software customization means modifying a software, so that it better matches the customer’s needs. It is possible to gain access to new or larger markets, reduce the costs of development and improve customer happiness with software customization as well as other kinds of customization. This work presents a particular software customization system and some efficiency problems related to it. The purpose of this work is to solve these problems by designing, implementing and testing a software customization tool with a web user interface. The tool created as a result of this work enables the creation of a customized software from start to finish. The tool provides ways to customize texts, choose colors and pictures, define technical details and enable or disable parts of the software. The tool creates finished, customized software as a result of the customization process. In addition to this the tool supports the customization process by giving feedback about the status of the customization, and visualizes how the finished product will look with the given information. The tool presented in this work solves the given customization problem, and it is possible to use the presented solution to solve other customization problems in similar software customization systems.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Heikkinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.