University of Oulu

Varga-Nemènyi -opetusmenetelmän mukainen opettajan opas opettajan näkökulmasta : sisällönanalyysi Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaasta

Saved in:
Author: Immonen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041661
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Immonen, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sarenius, Vesa-Matti
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Laru, Jari
Description:
Tämä tutkimus toimii ensimmäisenä kokonaan laadullisena tutkielmana Varga–Neményi-menetelmän suomalaistetuista oppikirjoista. Lisäksi opettajan oppaan oleminen ensisijaisena aineistona lisää tutkimuksen ainutlaatuisuutta. Oppaasta tutkitaan sitä, että miten se ilmentää Varga–Neményi-menetelmän pääpiirteitä ja sitä, että miten opettajaa ohjataan menetelmän mukaiseen opetukseen. Teoreettisessa viitekehyksessä huomio painottuu Varga–Neményi-menetelmän taustaan ja pääpiirteisiin, toiminnalliseen matematiikanopetukseen alkuopetuksessa, opettajan rooliin menetelmän mukaisessa alkuopetuksessa ja matemaattisiin opetusvälineisiin, joista erityisesti oppikirjoihin ja konkreettisiin toimintamateriaaleihin. Laadullisen sisällönanalyysin keinoin suoritetussa empiirisessä tutkimuksessa aineistona toimii Opettajan tienviitta 2a-opettajan opas, jota analysoidaan teoriaohjaavasti. Ensimmäinen tutkimusongelman avulla aineistosta katsotaan yleispätevästi, että miten Varga–Neményi-menetelmän periaatteet oppaassa näkyvät ja miten opettajaa ohjataan niiden mukaiseen opetukseen. Toinen tutkimusongelmista syventyy tarkemmin tapoihin, joita opas antaa opettajalle opetuksen toiminnallistamiseen. Tutkimuksesta selviää, että Opettajan tienviitta 2a on oppaana hyvin informatiivinen, mikä näkyy mm. Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden huomioimisessa oppaan sisältöjen kohdalla. Opas ei myöskään vain pohjusta oppilaan kirjan tehtäviä, vaan tarjoaa lukuisia kirjojen ulkopuolisia aktiviteetteja ja lisämateriaaleja. Toiminnallisuutta harjoitetaan oppaassa eniten opetusvälinetyöskentelyn keinoin. Varga–Neményi-menetelmän kaikkia pääpiirteitä löytyy oppaan periaatteista esimerkiksi siten, että opettajan roolin suhteen menetelmän periaatteista muistutetaan toistuvasti. Oppilaslähtöisyys on esillä moniulotteisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Immonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.