University of Oulu

Digitaalisten pelien hyödyntäminen tulevaisuuden taitojen (21st century skills) harjoittelussa ja oppimisessa

Saved in:
Author: Keskinen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041670
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Keskinen, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Laru, Jari
Description:
Tässä tutkimuksessa tarkastelen tulevaisuuden taitojen (21st century skills) harjoittelemista ja oppimista digitaalisia pelejä hyödyntämällä. Tutkimuksen teoriaosassa esittelen nykypäivän oppijalle tärkeät tulevaisuuden taidot. Teoriaosa käsittelee myös digitaalisten pelien hyödyntämistä näiden kriittisen taitojen oppimisessa sekä antaa opettajalle selkeitä ohjeita pelien integroimisesta osaksi luovaa ja hauskaa oppimista. Tutkimusta varten tarkastelin aluksi kuutta mobiilia oppimispeliä. Tulevaisuuden taitojen harjoittelemista ja oppimista päädyin tutkimaan kaupallisen viihdepeli Minecraftin avulla. Minecraft on hiekkalaatikkopeli, jonka virtuaalimaailmassa on mahdollista tehdä erilaisia rakennelmia käyttämällä pelistä löytyviä teksturoituja palikoita. Peli on erittäin suosittu lasten ja nuorten keskuudessa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistunut koehenkilö oli ekaluokkalainen, vähän digitaalisia pelejä pelannut 8-vuotias poika. Aineiston keräsin koehenkilölle järjestetystä noin kahden tunnin mittaisesta pelitilanteesta. Pelitilanteesta kuvatun videon ja pelaamisen jälkeen suoritetun teemahaastattelun litteroin ja käsittelin sisällönanalyysin keinoin QSR NVivo 10 -ohjelmaa apuna käyttäen. Aineiston koodasin tulevaisuuden taitojen: kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, yhteistyö ja kommunikointi, luovuus ja innovaatio, sekä tietotekniikan käyttötaidot mukaan. Tutkimukset osoittivat, että mobiilit oppimispelit ovat liian yksinkertaisia, eikä niillä ole mahdollista harjoitella ja oppia monipuolisesti tulevaisuuden taitoja. Minecraft -pelin osalta tutkimustulokset ovat rohkaisevia ja osoittavat pelin soveltuvan hyvin tulevaisuuden taitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen. Tutkimustulosten perusteella Minecraft -peliä kannattaa hyödyntää tulevaisuuden taitojen harjoittelemisessa. Minecraft on luova, innostava ja hauska tapa oppia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Keskinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.