University of Oulu

Silmänsisäisen bevatsisumabi tyypin 1 diabeetikon makulopatian hoidossa

Saved in:
Author: Virtanen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041673
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Virtanen, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hautala, Nina
Reviewer: Hautala, Nina
Siiskonen, Mira
Description:
Tarkoituksena on selvittää VEGF-estäjä bevasitsumabin (Avastin) tehoa diabeettisen makulopatian, erityisesti makulaturvotuksen (DME) hoidossa. Tutkimus keskittyy tyypin 1 diabeetikoihin, mutta olemassa olevaa tutkimustietoa tarkastellaan kaikkien diabeetikoiden osalta. Tutkittavaan omaan potilaisaineistoon kuuluu 13 OYS:n silmätautien klinikassa vuoden 2011 aikana bevasitsumabihoitoa saanutta silmää, joissa on todettu makulopatia tyypin 1 diabeteksen komplikaationa. Potilaita aineistossa oli 9. Tiedot on kerätty potilaskertomuksista, ja näöntarkkuuden muutokset on arvioitu 6kk ja 12kk kuluttua hoidon aloittamisesta. Kirjallisuuskatsauksessa on kerätty tietoa bevasitsumabihoidon tehosta ja turvallisuudesta DME-potilailla erilaisiin muihin hoitomuotoihin vertailtuna. Tutkittavissa silmissä keskimääräinen näöntarkkuuden muutos seuranta-ajan lopussa oli 0.9 ETDRS-rivin huononeminen, std 4.2. 12kk kohdalla vähintään 1 rivin parannus todettiin 6 silmässä, vähintään 2 rivin parannus 2 silmässä. 5 silmässä näöntarkkuus huononi yhdellä tai useammalla rivillä 12kk aikana. Aineiston pienestä koosta johtuen tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Yhtä lukuun ottamatta potilaat kokivat hyötyneensä hoidosta. Näin pienellä aineistolla tehty tutkimus ei anna tilastollisesti merkittävää informaatiota. Laajemmissa tutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia bevasitsumabin sopivuudesta DME:n hoidossa. Näitä tuloksia arvioiden bevasitsumabin käyttö tähän tarkoitukseen on perusteltua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Virtanen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.