University of Oulu

UbiLibrary : context-aware library service on a public display

Saved in:
Author: Kytökangas, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Information Networks
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406091704
Language: English
Published: Oulu : H. Kytökangas, 2014
Publish Date: 2014-06-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ojala, Timo
Reviewer: Ojala, Timo
Kukka, Hannu
Description:
This thesis introduces UbiLibrary, a new context-aware library service developed fork the Oulu City Library. The service content is aggregated from existing library databases and online services, refined with semantic and context information, and provided to library customers on a large public display that can be coupled with personal mobile phones. The requirements for the service are elicited by reviewing related literature, conducting a user study of the library’s customers, interviewing the library staff, and analyzing the library’s current digital services. The design and implementation of the service is done according to the agile software development model in close collaboration with the library staff. The resulting functional prototype provides library customers with a range of applications from book recommendations to information on the library’s services and events. The heart of the service is the metadata engine that maintains a database on the library’s holdings, events and services. The metadata engine semantically enriches the information on the works in the OUTI database by crawling supplementary metadata from various online services such as KirjaSampo, GoodReads and LibraryThing. The database is dynamically browsed with a novel tag cloud based interface that also adapts book recommendations according to the age category and gender of the user as estimated by computer vision. An administration interface is provided to the library staff for maintaining the service. The service is deployed in a real world setting on the UBI-hotspot located at the lobby of the Oulu City library. The service is assessed with a task-based user evaluation with 20 library customers, by feedback from eight professional librarians and by collecting statistics of real world usage over a period of 24 days. Overall, the service is found easy to use and presents a valuable addition to the library’s existing digital services.
see all

Tämä diplomityö esittelee Oulun kaupunginkirjastoille kehitetyn kontekstitietoisen kirjastopalvelun nimeltään UbiLibrary. Palvelun sisältö kootaan kirjaston tietokannoista sekä julkisista verkkopalveluista ja sisältöä jalostetaan semanttisella sekä paikallisella tiedolla. Sisältöä tarjotaan käyttäjille suurella julkisella näytöllä, josta käyttöä voidaan jatkaa henkilökohtaisella älypuhelimella. Vaatimukset palvelulle tunnistetaan aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, kirjaston asiakkaiden käyttäjätutkimuksesta, kirjastonhoitajien haastatteluista sekä tutkimalla kirjaston nykyisiä digitaalisia palveluita. Ohjelmistosuunnittelu sekä toteutus palvelulle tehdään ketterän ohjelmistokehityksen mukaisesti läheisessä yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa. Työn tuloksena saatu prototyyppi tarjoaa kirjaston asiakkaille erilaisia sovelluksia aina kirjasuosituksista kirjaston palveluihin sekä tapahtumiin. Palvelun ydin on metatiedon käsittelyyn perustuva järjestelmä, joka tallentaa tietokantaansa tietoa kirjaston kokoelmista, tapahtumista sekä palveluista. Järjestelmä rikastaa semanttisin keinoin OUTI-tietokannassa olevaa kokoelmaa hakemalla lisätietoa erinäisistä verkkopalveluista, kuten KirjaSampo, GoodReads tai LibraryThing. Koottua rikasta tietokantaa voidaan dynaamisesti selata uudenlaisella avainsanapilveen perustuvalla käyttöliittymällä. Konenäön avulla tarjotaan käyttäjän iän sekä sukupuolen perusteella sisältösuosituksia. Kirjaston henkilökunnan tekemään järjestelmän ylläpitoon tarjotaan erillinen käyttöliittymä. Palvelu otettiin käyttöön Oulun kaupunginkirjastossa sijaitsevalle UBI-näytölle. Palvelun toimivuutta arvioidaan tehtävä-pohjaisella käyttäjäarvioinnilla 20 kirjaston asiakkaan toimesta, keräämällä palautetta kahdeksalta kirjastonhoitajalta sekä nauhoittamalla kosketusstatistiikkaa reaalimaailman käytöstä 24 vuorokauden ajan. Uusi palvelu todettiin helppokäyttöiseksi ja se tarjoaa arvokkaan lisän kirjaston digitaalisiin palveluihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Kytökangas, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.