University of Oulu

Strategiaprosessin kehitys ohjelmistoalan yrityksessä : case Nethawk

Saved in:
Author: Aatsinki, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 115
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406101706
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Aatsinki, 2014
Publish Date: 2014-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laari-Salmela, Sari
Reviewer: Puhakka, Vesa
Laari-Salmela, Sari
Description:
Tämän työn tavoitteena oli tutkia kasvuun pyrkivän ja kasvavan ohjelmistoalan yrityksen strategisia ratkaisuja ja päätösprosesseja, joita se tekee toimintansa kehittämiseksi. 2010-luvun Oulun korkean teknologian ala on rakennemuutoksen keskellä ja uuden kasvun aikaansaamiseksi on tarve panostaa uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan tuomalla esille oululaisen ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessin piirteitä esimerkkinä strategisista toimenpiteistä ja päätöksistä, joilla on onnistuttu aikaansaamaan kasvua sekä kannattavuutta globaaleilla markkinoilla. Työssä pyritään esittelemään yrityksen strategiaprosessia, toisin sanoen sen strategian luomisen käytäntöjä, päätöksentekoa ja toimenpiteitä, sekä niiden muutosta toimialan ja yrityksen kehityksen ja muutosten myötä. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena. Päätutkimusmenetelmä oli yrityksen toiminnassa mukana olleiden teemahaastattelut. Tutkimuksen suorittamisessa käytettiin haastatteluaineiston tukena yrityksen toiminnasta kertyneitä julkaisuja, kuten Internet-artikkeleita sekä yrityksen tilinpäätöksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessia suunnitelmallisuuden ja emergenttisyyden, toisin sanoen organisaation ylhäältä alas kulkevan ja toiminnan tehokkuuteen pyrkivän strategiaprosessin, sekä alhaalta ylös nousevan ja uuden tiedon luomiseen ja yhdistämiseen pyrkivän strategiaprosessin, kautta. Tärkeimmät havainnot ovat strategiaprosessin tasapainon merkitys toiminnan jatkuvuudelle pitkällä aikavälillä, sekä tietointensiivisen alan trategiaprosessissa henkilöstön sitoutumisen merkitys yrityksen menestykselle ja jatkuvuudelle. Yksittäisenä tapaustutkimuksena tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä tieteellisen tutkimuksen teorioiden tasolla. Käytännön tasolla tutkimuksen tulokset voivat olla hyödynnettävissä ohjelmistoalan yrityksen johdossa sekä johdon koulutuksissa kokonaisvaltaisemman liiketoiminnan osaamisen luomiseksi ohjelmistoalan yrityksissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Aatsinki, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.