University of Oulu

Asiakkaan rooli tietointensiivisen palvelun arvonluontiprosessissa : tapaus Targetor Oy

Saved in:
Author: Leinonen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406101726
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Leinonen, 2014
Publish Date: 2014-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Pohjosenperä, Timo
Reviewer: Koivumäki, Timo
Pohjosenperä, Timo
Description:
Markkinoinnin tutkimuksessa arvonluonti on tällä hetkellä paljon käsitelty aihe. Arvon yhteisluonti on keskeinen osa nykyistä paljon tutkittua palvelulähtöisen logiikan (service-dominant logic) suuntausta. Asiakkaat haluavat nykyään osallistua niin arvonluontiin kuin sen määrittämiseen sekä toimia yritysten kanssa interaktiivisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia mikä on asiakkaan rooli tietointensiivisen palveluntuotannon arvonluontiprosessissa. Työssä tutkitaan tapahtumia, joissa arvonluontia ja arvon yhteisluontia tapahtuu, sekä toimintoja jotka mahdollistavat arvon yhteisluontia. Tutkimuksessa käsitellään yhteistyöprosesseja kokonaisuudessaan, niiden vaiheita sekä tekijöitä niiden aikana jotka vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen ja arvonsyntymiseen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on erityisesti ne interaktiot joissa asiakkaan vaikutus on suuri. Tutkimuksen toteuttamiseksi on tehty kirjallisuuskatsaus pääasiallisesti palvelulähtöisen logiikan teoriasuuntauksen alueella, sekä laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen empiirinen osio on toteutettu toimintatutkimuksen ja teemahaastattelututkimuksen keinoin. Asiakkaan rooli on merkittävä tietointensiivisen palveluntuotannon arvonluontiprosessissa. Merkittävimpiä interaktioita yhteistyöprosessin aikana ovat suhteen ensimmäiset fyysisen kohtaamiset, joilla määritetään asiakkaan tarve ja potentiaalinen arvo. Merkittäviä kohtaamisia arvon yhteisluonnin kannalta ovat myös suhteen käynnistyttyä suorat interaktiot, joissa osapuolet voivat toimia yhdessä. Tutkimuksessa on tutkittu vain yhtä yritystä, joten täysin yleistettävinä tuloksia ei voida pitää. Silti tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa tietointensiivisten palvelujen aloille, joissa palvelun alustus vaati selkeää implementointia, ja vaikuttaa selkeästi jatkossa palvelun käyttöön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Leinonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.