University of Oulu

Riskinkarttamisen mittaaminen kyselytutkimuksen avulla

Saved in:
Author: Vaaramo, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406101732
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vaaramo, 2014
Publish Date: 2014-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Puhakka, Mikko
Description:
Tässä Pro gradu -tutkielmassa selvitetään Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden ihmisten riskinkarttamista kyselytutkimuksen avulla. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä riskinkarttamisen avulla voidaan selittää ihmisten päätöksentekoa epävarmuutta sisältävissä tilanteissa. Ihmiset joutuvat tällaisiin päätöksentekotilanteisiin usein, esimerkiksi vakuutuksia hankkiessaan. Aineistona tässä tutkielmassa on käytetty kohortti 1966 -tutkimuksessa kerättyä aineistoa. Kyselyn kahdessa kysymyksessä kysyttiin vastaajilta suurimmat summat, joilla he olisivat valmiita osallistumaan arvontaan ja sijoitukseen. Aineiston pohjalta tässä tutkielmassa lasketaan arvot absoluuttiselle ja suhteelliselle riskinkarttamiselle ja nähdään kuinka riskiä karttavasti vastaajat ovat kysymysten peleihin suhtautuneet. Saatujen arvojen pohjalta selvitetään myös, mihin rahasummaan vastaajat ovat suhteuttaneet kysymyksissä esiintyneet pelit. Lisäksi tarkastellaan, miten riskinkarttaminen vaihtelee tulo- ja varallisuusluokittain. Lopuksi tutkielmassa pohditaan syitä havaitulle suurelle erolle riskinkarttamisessa kahden kysymyksen välillä. Tutkielmassa käydään läpi riskinkarttamisen teoria odotetun hyödyn avulla ja esitetään Prattin ja Arrowin absoluuttisen ja suhteellisen riskinkarttamisen mitat. Lisäksi esitellään HARA-hyötyfunktio sekä sen erikoistapaukset, tässä tutkielmassa käytetyt CRRA- ja CARA-hyötyfunktiot. Aiempien tutkimusten avulla käydään läpi eri ominaisuuksien vaikutukset riskinkarttamiseen. Vastaajien havaittiin osallistuvan useammin arvontaan kuin sijoitukseen, mutta he suhtautuivat siihen riskiä karttavammin. Suhteellisen riskinkarttamisen arvojen perusteella havaittiin, että vastaajat suhteuttivat arvonnan pieneen rahasummaan, luultavasti sellaiseen summaan, joka heillä on helposti saatavilla. Sijoituskysymyksen peli suhteutettiin suurempaan rahasummaan. Summa on luultavasti lähellä henkilöiden kuukausipalkkaa tai kysymyksessä mainittua rahasummaa. Sijoituskysymyksessä vastaajalle kerrottiin hänen juuri voittaneen 10 000 €. Lisäksi riskinkarttamisen huomattiin molempien kysymysten kohdalla olevan pienempää korkeammissa tulo- ja varallisuusluokissa. Kysymysten väliset erot selittyvät eroilla kysymyksen asettelussa ja kysymysten pelien tuoton muodostumisessa, sekä ennen peliä saadun rahan vaikutuksella riskinkarttamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Vaaramo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.