University of Oulu

Automaattisen testausympäristön ja raportointityökalun kehitys ohjelmiston ylläpitotestaukseen

Saved in:
Author: Karppinen, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201408241794
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karppinen, 2014
Publish Date: 2014-09-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pirttikangas, Susanna
Reviewer: Pirttikangas, Susanna
Rautiainen, Mika
Description:
Maintenance testing is an important part of software testing. It tests software correction packages which will be delivered to the customer. Software maintenance is used to repair errors and test the functionality of the software. Some of these errors occur during testing and some during the customer use. Maintenance testing should be of high quality and effective to ensure functionality of the software. This work briefly reviews the LTE technology, the structure of the LTE base station, the Agile software development model and how it can be used in the software maintenance. Finally, the work introduces the properties of the good user interface. During this work the automated test environment and the reporting tool have been developed for the System support team of the Nokia Solutions and Networks. The purpose of the test environment was to have high-quality and efficient software testing by exploiting the Agile model. The reporting tool is developed by following the requirements of the good user interface and the purpose of the tool was to offer an easy and a fast way to check out the results of the tests, the quality of the software and the KPI values for a longer time period than has previously been possible. The work achieved its targets because it offered an effective way to test software with automation. Also, the KPI values and the results of the tests are easily available to users and, most of all according to the user’s feedback, the user interface of the reporting tool is user-friendly and clear.
see all

Ylläpitotestaus on tärkeä osa ohjelmistotestausta. Se testaa ohjelmiston korjauspaketteja, jotka tullaan toimittamaan asiakkaalle. Ylläpidon tarkoituksena on korjata ohjelmistosta löytyneitä vikoja ja testata ohjelmiston toimivuutta. Osa vioista ilmenee testauksen ja osa asiakkaan käytön aikana. Ylläpitotestauksen tulee olla laadukasta ja tehokasta toimivan ohjelmiston varmistamiseksi. Tässä työssä käydään lyhyesti läpi LTE teknologia, LTE tukiaseman rakenne, ketterä ohjelmistonkehitysmalli ja kuinka sitä hyödynnetään ohjelmiston ylläpidossa. Lopuksi työssä esitellään hyvän käyttöliittymän ominaisuudet. Tämän työn aikana kehitetty automaattinen testausympäristö ja raportointityökalu on kehitetty Nokia Solutions and Networksin ohjelmiston ylläpidosta vastaavien henkilöiden käyttötarkoituksiin sopivaksi. Testausympäristön tarkoituksena oli mahdollistaa laadukkaampi ja tehokkaampi ohjelmiston testaaminen ketterää ohjelmistonkehitysmallia hyödyntäen. Raportointityökalu on kehitetty noudattaen hyvän käyttöliittymän vaatimuksia ja työkalun tarkoituksena oli tarjota helppo ja nopea tapa tarkistaa testien tulokset, ohjelmiston laatu ja KPI arvot hieman pidemmältäkin aikaväliltä kuin aiemmin on ollut mahdollista. Työssä saavutettiin sille asetetut tavoitteet sillä se tarjoaa tehokkaan tavan testata ohjelmistoa automaattisesti. Lisäksi KPI arvot ja testien tulokset ovat helposti käyttäjien saatavilla ja ennen kaikkea raportointityökalun käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja selkeä käyttäjien antaman palautteen perusteella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Karppinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.