University of Oulu

Säälimätön, tyly mies : antiikin kirjallisten lähteiden kuva Tiberius Caesarista

Saved in:
Author: Neitola, Uula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409031820
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Neitola, 2014
Publish Date: 2014-09-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Sironen, Timo
Reviewer: Alenius, Kari
Sironen, Timo
Description:
Tutkielma käsittelee antiikin kirjallisten lähteiden välittämää kuvaa Roomaa vuosina 14–37 hallinneesta Tiberius Caesarista. Metodina tutkielmassa on käytetty historiallista kuvatutkimusta. Lähteinä ovat Cornelius Tacituksen, Dio Cassiuksen, Gaius Suetoniuksen ja Velleius Paterculuksen historiateokset. Koska historiankirjoitus oli keisariajan Roomassa useilla tavoilla värittynyttä, hallitsijoiden kuvauksiin historiankirjoituksessa vaikuttivat kirjoittajien omien motiivien lisäksi yhteiskunnallinen tilanne ja poliittinen vapaus. Tutkielmassa on selvitetty tutkimuskysymysten kautta, millaisia mielikuvia historiankirjoittajat loivat Tiberiuksen hallintokaudesta ja tämän henkilöstä ja miten ja miksi mielikuvat luotiin. Lähteiden analyysissa on tarkasteltu Rooman keisariajan historiankirjoituksessa yleisesti vaikuttaneita motiiveja ja niiden suhtautumista käsitellyn hallitsijan kuvaukseen. Tutkielmassa ei ole pyritty luomaan kokonaiskuvaa Tiberiuksesta ja tämän hallintokaudesta, vaan keskitytty mielikuviin, joita niistä haluttiin historiankirjoituksen avulla välittää eri aikoina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Uula Neitola, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.