University of Oulu

”Minua eivät intonaatiokuviot häiritse — piittaamattomuus yleiskielestä sitäkin enemmän” : kielikeskustelu verkkoyhteisössä ja sosiaalisessa mediassa

Saved in:
Author: Sirviö, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409041823
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sirviö, 2014
Publish Date: 2014-09-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Pro gradu -työssäni tarkastelen sitä, millaista ajankohtaista kielikeskustelua käydään verkossa ja millaisia kielenhuoltoneuvoja maallikot kysyvät sosiaalisessa mediassa. Aineistona on Suomi24-keskustelupalstalla ja Facebookin Yhdyssana on yhdyssana -ryhmässä käydyt keskustelut, joissa on neuvottu kieliongelmissa tai muuten kommentoitu ajankohtaisia suomen kielen ilmiöitä. Ensimmäinen keskustelu on alkanut 18.12.2013 ja viimeinen 14.4.2014. Yleensä kielikeskustelut syntyvät jonkin suomen kieleen liittyvän teeman ympärille. Lähtökohtana tutkimukselle on oletus, että keskustelupalstan ja sosiaalisen median kielenhuoltotoiminnassa on kaikuja kouluopetuksesta ja moitteettomasta oikeinkirjoituksesta. Maallikkoneuvojat saattavat nähdä kielen ideaalina järjestelmänä, jollaista kielenhuoltajien ja fennistien uskotaan arvostavan. Verkkoaineiston tutkimusmenetelmänä on lingvistinen sisällön analyysi. Tutkimusaiheet nousevat esille keskustelijoiden kommenteista, joten tutkija ei ole niitä ennakkoon määritellyt. Tutkielman analyysiluvussa käsittelen esimerkiksi foneemien ja grafeemien eroja, oikeinkirjoituksen ongelmia ja kielisukulaisuuteen ja sanastoon liittyviä seikkoja. Maallikoiden kielineuvonnan onnistuneisuutta arvioin kielenhuollon suositusten näkökulmasta. Selvitän, onnistuuko kielenhuolto vai jääkö suositusten mukainen neuvo saamatta. Verkkokeskustelujen kieliongelmat ovat enimmäkseen ortografisia eli oikeinkirjoitukseen liittyvä ja rakenteellisia, morfologiaa koskevia. Kielikeskusteluissa esiintyy lisäksi kielen herättämiä tuntemuksia, kuten ärtymystä puhekielen variaatioon. Kielestä keskustellaan internetissä useammalla eri foorumilla. Maallikkoharrastajat ovat perustaneet jopa omat keskustelupalstansa suomen kielen ajankohtaisille ilmiöille. Kielikeskustelujen lisäksi myös kielenhuoltotoimintaa harjoitetaan verkossa. Tutkimus osoittaa, että suositusten mukainen kielineuvo voi esiintyä keskusteluketjussa. Tosin kysymyksen esittäjä ei välttämättä tunnista kielenhuollon suositusten mukaista vastausta lukuisien vastausten joukosta. Usein verkkokeskustelusta tai sosiaalisen mediasta saa kielenhuollon suosituksen mukaisen vastauksen nopeasti. Kielenhuollon uuden suosituksen hyväksyminen voi olla aiemman suosituksen taitajalle vaikeaa. Alkuvuodesta 2014 suomen kielen lautakunta päätti suosittaa alkaa tekemään -rakennetta aiemmin ainoana oikean pidetyn alkaa tehdä -rakenteen rinnalla. Usein kielikeskustelut syntyvät ajankohtaisesta kieliasiasta, jota käsitellään julkisuudessa. Äänessä ovat sekä tiukkojen normien kannattajat että vastustajat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jari Sirviö, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.