University of Oulu

”Palokuntamme kunto ja kunnia on meidän jokaisen kunnia” : Oulun vapaaehtoinen palokunta talvisodasta 2010-luvulle

Saved in:
Author: Moilanen, Erja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 109
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409111859
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Moilanen, 2014
Publish Date: 2014-09-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salo, Matti
Satokangas, Reija
Enbuske, Matti
Reviewer: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:
Pro-gradu -tutkielmani aiheena on Oulun vapaaehtoinen palokunta vuosina 1939—2014. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille Oulun VPK:n toimintaa kyseisellä aikavälillä. Olennaista on ollut selvittää, mistä toiminnan mahdolliset muutokset ovat johtuneet, kuitenkin siten, että 2000-luvun puolella keskitytään lähinnä toiminnan pääpiirteisiin. Tutkimukseni pääulottuvuuksina ovat olleet muutoksien tutkiminen niin toiminnan kuin jäsenistön sekä taloudellisen tilanteen kautta. Pro-gradu -tutkielmani kattaa pitkän aikavälin, mutta Oulun VPK:n historian kokoaminen yhteen on ollut tärkeää, sillä Oulun vapaaehtoisen palokunnan historiaa on aikaisemmin tutkittu vain sen perustamisvuodesta 1874 vuoteen 1939 saakka. Tutkielmani päälähteinä ovat olleet alkuperäiset arkistomateriaalit, joita säilytetään sekä Oulun maakunta-arkistossa että Oulun vapaaehtoisen palokunnan omissa tiloissa. Päälähteiden rinnalla olen käyttänyt tutkimuskirjallisuutta tutkimukseni tukemiseksi. Tutkimusmenetelmiäni ovat olleet aineiston kvalitatiivinen sekä kvantitatiivinen käsittely tilastollisin keinoin. Tämän lisäksi olen tehnyt vertailua sekä Oulun kaupungin palokuntaan että Kemin vapaaehtoiseen palokuntaan. Vuosien 1939—2014 välisenä aikana maailma on muuttunut valtavasti. Tutkimukseni alkuvuosina käytiin toinen maailmansota, jolla oli paljon vaikutuksia myös Oulun vapaaehtoisen palokunnan toimintaan. Oulun VPK toimi vaativissa kotirintaman suojelutöissä Oulun alueella. Vapaaehtoinen palokunta joutui toimimaan vajaalla miehistöllä, sillä suurin osa sammutusmiehistöstä oli palvelemassa sotarintamalla. Tämän vuoksi Oulun VPK:n toimintaan ottivat osaa sekä naiset että nuoret pojat. Sota-ajan jälkeen koko Suomi eli jälleenrakentamisen aikaa, ja kehitys oli samanlaista myös Oulun VPK:n piirissä. Vähin varoin palokunnan toiminta saatiin jälleen pyörimään entiseen tapaan, ja tilanne kohentui pikkuhiljaa myös taloudellisesti. Sotien aiheuttamat traumat kuitenkin jättivät jälkensä myös Oulun VPK:n jäseniin, joka ilmeni osallistumishaluttomuutena sekä häiritsevänä käyttäytymisenä. Taloutensa turvaksi Oulun VPK perusti VPK-säätiön 1950-luvun lopussa. Säätiöiden perustaminen oli yleistä myös muissa maan vapaaehtoisissa palokunnissa. Suomalaisen yhteiskunnan suuren murroksen ohessa palo- ja pelastusalalla tehtiin paljon uudistuksia 1960- ja 1970-luvuilla. Nämä luonnollisesti vaikuttivat Oulun VPK:n toimintaan. Palo- ja pelastuslakeihin tehdyt muutokset, sekä aikaisempaa organisoidumpi alan järjestötoiminta toi vakautta ja järjestelmällisyyttä Oulun VPK:n toimintaan. Oulun VPK:n jäsenet olivat aktiivisesti mukana maan- ja lääninlaajuisissa palo- ja pelastusalan järjestöissä. Oulun vapaaehtoinen palokunta rakennutti 1970-luvulla Koskelan kaupunginosaan uuden paloaseman, jossa VPK toimii edelleen. 1980-luvulta lähtien palo- ja pelastusalan sekä teknologian kehittyminen on luonut uusia tarpeita miehistön kouluttamiselle, ja Oulun VPK on pysynyt mukana tässä kehityksessä. Oulun vapaaehtoisen palokunnan rooli Oulun seudun palo- ja pelastustoimessa on ollut tärkeä, ja toiminnassa näkyy edelleen vahva VPK-aatteen vapaaehtoisuuden periaate.
see all

Subjects:
Copyright information: © Erja Moilanen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.