University of Oulu

Talvisen vauhtipelin lumo : jääkiekon alkuvaiheet ja vakiintuminen Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 1946–1975

Saved in:
Author: Keskikastari, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.4 MB)
Pages: 184
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409121865
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Keskikastari, 2014
Publish Date: 2014-09-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Satokangas, Reija
Enbuske, Matti
Reviewer: Salo, Matti
Description:
Pro gradu -tutkielmani käsittelee jääkiekkoilun alkuvaiheita ja vakiintumista Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 1946–1975. Tutkimukseni päälähteenä on Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin jääkiekkojaoston arkisto. Hyödyllistä aineistoa olen saanut myös Oulun Kärpät 46 ry:n, Oulun Luistinseuran ja Suomen Työväen Urheiluliiton Oulun piirijärjestön arkistoista ja Pohjois-Pohjanmaalla ilmestyneiden sanomalehtien jääkiekkoaiheisesta kirjoittelusta tutkimallani ajanjaksolla. Tutkimukseni keskeisenä motiivina on ollut se, että uudeksi kansallispeliksemmekin kutsutun jääkiekon historiaa on Suomessa tutkittu niukasti. Olemassa olevalle jääkiekon historiaan keskittyvälle kirjallisuudelle on leimallista popularisoiva kirjoitustyyli ja valitettavan usein myös objektiivisuudesta irtautuminen sekä mahtipontinen julistuksellisuus. Oman tutkimukseni lähtökohta on historiatieteellinen. Työssäni painottuvat historiallis-kvalitatiiviset menetelmät, kuten huolellinen lähdekriittinen asiakirjatarkastelu ja rationaalinen päättely. Numeraalista aineistoa analysoidessani olen hyödyntänyt myös kvantitatiivisia metodeja, joiden käyttäminen monissa tapauksissa lomittuu tiiviisti historiallis-kvalitatiivisiin menetelmiin. Jääkiekon alkaminen Pohjois-Pohjanmaalla 1940-luvun lopulla on nähtävissä osana Suomen urheilun uudelleen aktivoitumista ja palloilulajien esiinmarssia toisen maailmansodan päätyttyä. Pohjois-Pohjanmaan jääkiekkoharrastus käynnistyi Oulussa ja Raahessa, joihin ensimmäiset jääkiekkokaukalot pystytettiin loppuvuodesta 1948. Varsinkin Oulussa jo 1920-luvulla aloitettu jääpalloilu nautti suurta kansansuosiota, minkä vuoksi uuteen jääpeliin suhtauduttiin aluksi varautuneesti. Maaseudulla jääkiekkoa innostuttiin kokeilemaan 1950-luvun puolivälissä, ja siellä harrastus kehittyi pysyvämmäksi vasta seuraavan vuosikymmenen keskivaiheilla. Jääkiekkoilu organisoitui nopeasti osaksi Pohjois-Pohjanmaan urheiluelämää, ja säännöllinen ottelu- ja sarjatoiminta pääsi vauhtiin 1940-luvun päättyessä. Oulun Kärpät nousi Pohjois-Pohjanmaan jääkiekkoilun lippulaivaksi 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa, mikä huipentui seuran esiintymiseen Suomen korkeimmalla sarjatasolla kolmella pelikaudella 1960-luvulla. Kärppien mestaruussarjaottelut vauhdittivat osaltaan jääkiekkoilun läpimurtoa Pohjois-Pohjanmaalla 1960-luvun aikana. Pohjois-Pohjanmaan parhailla jääkiekkoseuroilla oli tutkimallani periodilla yllättävän vahvoja kansainvälisiä kontakteja. Kiinteimmät suhteet muodostuivat Pohjois-Ruotsiin, jonka kanssa yhteistoiminta kehittyi monipuoliseksi käsittäen niin seurajoukkueiden välisiä ystävyys- ja sarjakohtaamisia kuin pienoismaaotteluja. Länsinaapurimme edistykselliset harjoitteluolosuhteet puolestaan houkuttelivat varsinkin Oulun Kärppiä hakemaan jääkokemusta sarjakausien edellä Norrbottenin jäähalleista. Pohjois-Pohjanmaan jääkiekkoilun harrastusolosuhteiden jälkeenjääneisyys Etelä-Suomeen verrattuna olikin tunnusomaista koko tutkimusajanjaksollani. Se aiheutti maakunnan parhaiden jääkiekkoilijoiden siirtymisen varsinkin Helsingin ja Tampereen mestaruussarjajoukkueisiin. Olosuhteiden osalta merkittävimpiä kehitysaskelia olivat Ouluun syksyllä 1965 rakennettu tekojäärata ja elokuussa 1975 avattu jäähalli. Modernin jäähallin valmistuminen tarjosi lopulta edellytykset tasavertaiselle kilpailulle maamme eteläosien jääkiekkokeskusten kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Keskikastari, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.