University of Oulu

13,56 MHz RFID lukijan suunnittelu

Saved in:
Author: Hämäläinen, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410021911
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hämäläinen, 2014
Publish Date: 2014-10-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Määttä, Kari
Reviewer: Määttä, Kari
Häkkinen, Juha
Description:
Työssä suunniteltiin RFID lukija, joka perustuu STMicroelectronics:n CR95HF-piiriin ja STM32L151-mikrokontrolleriin. Lukijalaite suunniteltu helpottamaan antennin koon ja muodon kehitystyötä. Lukijapiirin voi asettaa tuottamaan pelkkää 13,56 MHz:n kantoaaltoa, kommunikoimaan ISO 15693 standardin mukaisen tunnisteen kanssa tai lepotilaan. Kantoaaltomoodissa antennin sovitus (tai EMI-piiri + sovituspiiri) on onnistunut sekä epätoivotut harmoniset suodattuvat pois. Lukutilassa mikrokontrolleri kommunikoi lukijapiirin kanssa ja ilmoittaa onnistuneen tunnisteen lukutapahtuman LED:n avulla. Laiteeseen kehitettiin lukijapiirin ja mikrokontrollerin sisältävä moduuli sekä kolme antennityyppiä. Antennit sijaitsevat erillisillä moduuleilla, joita on yhteensä kuusi kappaletta. Ensimmäiset kolme antennimoduulia sisältää induktiivisen antennin sekä impedanssisovituspiirin ja jälkimmäiset kolme myös EMI-suodattimen. Jokaisesta antennimoduulista esitetään mittaus- ja simulointituloksia sekä oikea tunnisteen lukutapahtuma maksimietäisyydellä.
see all

The purpose of this thesis work is to design a RFID reader that is based on STMicroelectronics CR95HF and STM32L151 IC’s. The main function of the reader is to help development of new antenna types. There are three operating modes: carrier wave generation, communication mode with an ISO 15693 tags and hibernate state. In carrier wave mode it is possible to verify that the impedance matching (or Emi-filter + impedance matching) is working as intended and spurious emissions are filtered. When ISO 15693 communication mode is activated the microcontroller sends and receives data from the RFID-chip and a successful read event is notified by blinking of a LED. The device consist a separate module for the IC’s and three different types of antennas. The antennas were placed on six separate modules that can be attached to the IC module. First three of the modules contain inductive antenna and impedance matching network. Latter three will also contain an EMI-filter. Measurement and simulation results as well as maximum reading distance will be presented for each antenna type.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Hämäläinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.