University of Oulu

Kalajoen vanhan apteekin uusi elämä : hirsirakennuksen siirtäminen ja uudelleenrakennussuunnitelma

Saved in:
Author: Fors, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410041918
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Fors, 2014
Publish Date: 2014-10-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Description:
Diplomityöni aiheena on Kalajoen keskustassa sijainneen vanhan apteekkirakennuksen siirtäminen ja uudelleenrakentaminen. Kalajoen vanha apteekki on 1730-luvun sotilaspuustellista vaiheittain laajennettu hirsirakennus, joka tunnetaan parhaiten sen historiasta Kalajoen apteekin toimitilana ja apteekkarin perheen asuntona. Apteekkitoiminnan päättymisen jälkeen 1960-luvulla rakennuksessa on toiminut rautakauppa ja kodinkoneliike, joiden aikana apteekintalo on kärsinyt raskaita muutostöitä ja vähittäistä rappeutumista joutuen lopulta purku-uhan alle. Apteekintalo kuitenkin pelastui — ainakin jossain määrin — kun kirjailija–toimittaja Helena Petäistö keväällä 2012 osti rakennuksen siirrettäväksi. Diplomityöni käsittelee Kalajoen vanhan apteekin siirtämistä ja uudelleenrakentamisen suunnittelua. Työni keskeisin sisältö on suunnittelutyön pohjaksi tehty rakennuksen historian ja rakennusvaiheiden selvittäminen ja selvityksen tulosten perusteella tehty rakennuksen arvojen ja uudelleenrakentamisen lähtökohtien pohdinta. Työni tarkoituksenani on ollut tuottaa tietoa rakennuksesta uudelleenrakentamisen pohjaksi ja herättää ajatuksia rakennuksen siirtämisen mielekkyydestä rakennussuojelun keinona. Diplomityöni tärkeä osa on hirsirakennuksen siirtämisen periaatteista kertominen. Olen työssäni selostanut miten siirto tulisi yleisesti hyväksytyn tavan mukaan toteuttaa, ja miten siirto toteutui vanhan apteekin tapauksessa. Johtopäätöksenä voi esittää, että apteekintalon siirto voitiin kireästä aikataulusta huolimatta toteuttaa pääosin hyvin. Myönnytyksiä jouduttiin tekemään lähinnä rakennuksen mittaamisessa ja piilossa olevien rakenteiden dokumentoinnissa. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi apteekintalosta myös voitu siirtää enemmän alkuperäisiä rakenteita. Olen työssäni käsitellyt apteekintalon historian 1700-luvulta nykypäivään ja kertonut eri rakennusvaiheiden taustalla olevien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksesta apteekintalon rakentamiseen. Mielenkiintoisin osa rakennuksen historiassa on sen aika Marttilan luutnantin puustellina. Puustelli ei ole apteekintalon laajentamisvaiheiden vuoksi säilynyt tunnistettavana, mutta tieto rakennuksen 275 vuoden taakse ulottuvasta historiasta nostaa huomattavasti sen historiallista ja rakennushistoriallista arvoa. Apteekintaloa arvottaessani olen pohtinut myös siirtämisen vaikutuksia rakennuksen arvoihin. Kaikkein olennaisin siirrossa menetettävä arvo on rakennuksen sidos sen alkuperäiseen paikkaan ja ympäristöön. Alkuperäiseen paikkaan sidoksissa ovat niin rakennuksen historialliset, rakennushistorialliset kuin maisemallisetkin arvot. Diplomityöni suunnitelmaosuus ja pohdinta uudelleenrakentamisen lähtökohdista pohjautuvat rakennuksen historiaan ja inventointiin ja niiden pohjalta tehtyyn arvottamiseen. Suunnitelman kantava ajatus on rakentaa apteekintalo uudestaan niin, että sen muutostöissä heikentyneitä arvoja voidaan palauttaa. Tavoitteena on ollut palauttaa apteekintalon ulkomuoto 1930-luvun aikaiseen loistoonsa. Tärkeä suunnitelman lähtökohta on ollut myös rakennuksen omistajan tahto, johon apteekintalon uusi ulkomuoto pohjautuu. Suunnitelmassa Kalajoen vanha apteekki saa uuden elämän Raution kylässä asuin- ja edustusrakennuksena, johon liittyy ulosvuokrattava juhlatila.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Fors, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.