University of Oulu

Joensuun korttelin 41 kehittämissuunnitelma

Saved in:
Author: Pallari, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 241.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410041919
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pallari, 2014
Publish Date: 2014-10-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Koiso-Kanttila, Jouni
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Description:
Diplomityössäni tarkastelen Joensuun korttelin 41 kehittämistä osayleiskaavaa noudattaen. Samalla tutkin suunnitelman toteuttamismahdollisuutta myös hallinnollisesta näkökulmasta. Työ on osa KLIKK-hanketta, jossa tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas toimintamalli 1960-, 70- ja 80-lukujen lähiökerrostalojen korjaamiseen ja laajentamiseen. Tämän aikakauden rakennukset ovat tulossa elinikänsä päähän niin rakennusosiltaan kuin taloteknisiltä järjestelmiltäänkin. Samalla kaupunkien keskustoissa on pulaa asunnoista. Näin ollen kaupungistumisen myötä nopeasti rakennettujen asuinrakennusten ja -alueiden korjaus- ja kehittämistarve on suuri. Kohde on Joensuun kortteli 41, joka sijaitsee 4. kaupunginosassa. Korttelissa on tällä hetkellä viisi erillistä taloyhtiötä. Kuten koko Joensuun kaupungissa, myös tarkasteltavassa korttelissa 41 on ajan rakentamiselle tyypillistä tehottomuutta nykystandardeihin verrattuna, korttelitehokkuusluvun ollessa e=0,65. Joensuun uuden osayleiskaavan tarkoituksena on nostaa koko keskusta-alueen rakennuskantaa maltillisesti 1–2 kerroksen verran. Tällöin saadaan vastattua keskustan asuntokysyntään. Diplomityössäni tutkin täydennysrakentamisen keinoin niitä tapoja, joilla tehokkuutta saadaan nostettua niin, ettei asumisviihtyvyys kärsi. Mikä on urakoitsijoiden rooli, ja mitkä ovat lisärakentamisen taloudelliset hyödyt ja haitat? Entä mitä tehokkuuden nostaminen käytännössä vaatii? Tavoitteena on laatia tarpeeksi yleispätevä suunnitelma, jota voidaan hyödyntää kaikissa niissä lukuisissa, muutaman vuosikymmenen takaisissa suomalaisissa kerrostalokortteleissa. Joensuun kortteli 41 on hyvä esimerkkitapaus. Olen keskittynyt täydennysrakentamissuunnitelmaan korttelitasolla ja sivuan työssäni myös uutta lisärakentamisen tyylisuuntaa, tilaelementointia, joka on KLIKK-hankkeen yksi tarkastelualue.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Pallari, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.